Suus Freudenthal-Lutter

Nederlands pedagoge (1908-1986)

Susanna (Suus) Johanna Catherina Freudenthal-Lutter (Amsterdam, 2 mei 1908Utrecht, 24 september 1986) introduceerde in 1962 het jenaplanonderwijs in Nederland.

Freudenthal-Lutter studeerde Germaanse taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1932 trouwde zij met wiskundige Hans Freudenthal. Na de Tweede Wereldoorlog interesseerde zij zich voor vernieuwende onderwijsvormen, waarbij haar aandacht speciaal uitging naar het door Duitser Peter Petersen (1884-1952) ontwikkelde jenaplanonderwijs. De eerste jenaplanschool in Nederland startte in 1962 in Utrecht. Nu zijn er zo'n 200 in Nederland. Tevens richtte zij het tijdschrift Pedomorfose op, waarvan zij vele jaren redacteur was. Dit tijdschrift stopte in 1981 en werd later opgevolgd door het blad Mensen-kinderen.

LiteratuurBewerken

  • S.J.C. Freudenthal-Lutter, Onderwijsvernieuwing volgens Jena-Plan: conferentie Onderwijsvernieuwing volgens Jena-Plan, georganiseerd door de Werkgemeenschap voor Vernieuwing van Opvoeding en Onderwijs, W.V.O., op 13 en 14 maart 1964, Evert Kupersoord, Amersfoort (Werkgroep Jena-Plan van de W.V.O.: 1964)
  • S.J.C. Freudenthal-Lutter, Algehele doorlichting: anderhalve eeuw kritisch denken over de klassikale school: een bloemlezing uit de pedagogische pers 1796-1964 (Muusses: 1964)
  • S.J.C. Freudenthal-Lutter, Naar de school van morgen (Samsom: 1968); 2e herz. dr (Samsom: 1971)
  • S.J.C. Freudenthal-Lutter, De Jenaplanschool: een leef- en werkgemeenschap (Stichting Jenaplan: 1970)
  • S.J.C. Freudenthal-Lutter, De leeskring in de Jenaplanschool: kinderliteratuur in een literair-pedagogische situatie (Stichting Jenaplan: 1971)
  • Peter Petersen, Van didactiek naar onderwijspedagogiek: dialogisch-coöperatief leidinggeven in de nieuwe school / Peter Petersen; vert. [uit het Duits] en geactualiseerd door Suus Freudenthal en Huub van der Zanden en van een voorw. voorzien door Ad W. Boes (Groningen: Wolters-Noordhoff 1982)