Sulfienzuur

Algemene structuurformule van een sulfienzuur.

Een sulfienzuur is een organische zwavelverbinding met als algemene brutoformule RSO(OH), waarbij R een alkyl- of arylgroep voorstelt. De stofklasse kan worden opgevat als het zwavelanaloog van een carbonzuur, waarbij het koolstofatoom van de carbonylgroep is vervangen door een zwavelatoom. Zouten en esters van sulfienzuren worden sulfinaten genoemd.

Sulfienzuren worden niet vaak gebruikt. Ze kunnen bereid worden door reductie van een sulfonylchloride.

Zie ookBewerken