Suburbicair bisdom

Een suburbicair bisdom is een van de zeven naburige bisdommen van Rome, gelegen in de provincie Rome, waarvan de bisschoppen van oudsher betrokken werden bij het centrale bestuur van de Rooms-Katholieke Kerk.

Aan het hoofd van de bisdommen staat (in naam) een kardinaal-bisschop. Het dagelijks bestuur van het bisdom valt onder een andere bisschop dan de kardinaal-bisschop. Een uitzondering hierop is het suburbicair bisdom Ostia; vanwege de grootte van dit bisdom werd het in 1962 samengevoegd met het bisdom Rome en valt het bestuurlijk onder de kardinaal-vicaris te Vaticaanstad. Deze bestuurswijziging kwam tot stand volgend op het pauselijk decreet Suburbicarii Sedis van paus Johannes XXIII.

De zeven suburbicaire bisdommen zijn:

Suburbicair bisdom Als zodanig sinds Kardinaal-bisschop Bisschop
Albano 4e eeuw vacant Vincenzo Viva
Frascati 3e eeuw Tarcisio Bertone Raffaello Martinelli
Ostia 1914 Giovanni Battista Re Angelo De Donatis
(kardinaal-vicaris)
Palestrina 4e eeuw José Saraiva Martins Domenico Sigalini
Porto-Santa Rufina 1454 Beniamino Stella Beniamino Stella
Sabina-Poggio Mirteto 1925 Giovanni Battista Re Ernesto Mandara
Velletri-Segni 1981 Francis Arinze Vincenzo Apicella

De deken van het College van Kardinalen wordt tevens kardinaal-bisschop van het bisdom Ostia.

Geschiedenis bewerken

De verandering van de status van een bisdom onder leiding van een bisschop naar een bisdom onder leiding van een kardinaal-bisschop was een logisch gevolg van de groeiende macht van de paus en de daaruit volgende verplichtingen. Ter ondersteuning van zijn dagelijkse werkzaamheden riep hij de hulp in van de bisschoppen uit naburige bisdommen, die hem konden steunen bij episcopale taken en advies konden geven inzake religieuze vraagstukken. Zo speelden de kardinaal-bisschoppen een belangrijke rol tijdens de diverse kerkelijke synodes.

De belangrijkste veranderingen in de samenstelling van de suburbicaire bisdommen waren:

  • De bisdommen Porto en Santa Rufina waren aanvankelijk twee aparte suburbicaire bisdommen. In 1454 werden beide verenigd.
  • Ostia en Velletri vormden één suburbicair bisdom tot aan 1914, toen Ostia een zelfstandig suburbicair bisdom werd en Velletri een zelfstandig bisdom.
  • Sabina-Poggio Mirteto is sinds 1925 onder de huidige naam een suburbicair bisdom.
  • De samenvoeging van de bisdommen Velletri en Segni in 1981 leidde tot de vorming van het nieuwe suburbicaire bisdom Velletri-Segni.