Structuur (sociologie)

sociologie

In de sociologie heeft het begrip structuur twee betekenissen: