Elektrische stroomdichtheid

(Doorverwezen vanaf Stroomdichtheid)

De elektrische stroomdichtheid ook elektrische ruimtestroomdichtheid of kort stroomdichtheid is een natuurkundig begrip dat de elektrische stroom door een oppervlak beschrijft. Het wordt meestal genoteerd met , en is gegeven door

Stroom I door een geleider met doorsnede A

Daarin is

De eenheid van stroomdichtheid is dus A/m2.

Voor een eenvoudige geleider met constante doorsnede waarin een stroom loopt is de stroomdichtheid simpelweg de verhouding tussen stroomsterkte en beschikbare oppervlakte, dus:

Immers, , zodat

De wet van Ohm wordt hiermee geschreven als:

,

met

De stroomsterkte kan berekend worden uit de stroomdichtheid:

met:

  • de stroomsterkte in ampère
  • de doorsnede van de geleider in m2
  • de stroomdichtheid in A/m2
  • de oppervlaktevector in m2

Voor de stroomdichtheid geldt dan:

waarin