Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

onderzoeksorganisatie in Nederland

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) was een Nederlandse stichting die in 1946 werd opgericht. FOM had tot doel het fundamenteel onderzoek in de natuurkunde in Nederland te bevorderen. Zij deed dat onder andere door natuurkundig onderzoek te financieren (dit is een deel van de zogenoemde tweede geldstroom), via onderzoeksprogramma's en -projecten en via samenwerking met de industrie. FOM is opgegaan in de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Stichting FOM
Logo
Oprichting 1946
Sleutelfiguren Niek Lopes Cardozo (bestuursvoorzitter)
Christa Hooijer (directeur a.i.)
Hoofdkantoor Hoofdkantoor te Utrecht
Website www.fom.nl
Portaal  Portaalicoon   Economie

OnderzoekBewerken

De onderzoeksgebieden van FOM zijn:[1]

FOM levert daarnaast een relevante bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie, aan het oplossen van wetenschappelijke vraagstukken bij bedrijven en op maatschappelijke terreinen als energie en gezondheid.

FOM-institutenBewerken

FOM-medewerkers schrijven jaarlijks rond de 70 proefschriften en 1500 wetenschappelijke publicaties. Het onderzoek vindt plaats in drie 'eigen' instituten en ruim tweehonderd universitaire werkgroepen, verspreid over de Nederlandse universiteiten.

FOM heeft zelf drie instituten::

NetwerkbijeenkomstenBewerken

FOM organiseert jaarlijks een aantal netwerkbijeenkomsten.

  • Jaarlijks vindt in januari het grote congres Physics@FOM plaats in Veldhoven. Bij dit congres staat het brede spectrum van de Nederlandse natuurkunde centraal, waaronder de nanotechnologie, gecondenseerde materie, statistische fysica, atoom- en molecuulfysica, optica, vloeistoffysica, deeltjesfysica en fusie- en plasmafysica. Zowel jonge onderzoekers als bekende namen in de fysica krijgen de kans hun werk te presenteren.
  • In de herfst vindt jaarlijks de 'Dutch Meeting on Molecular and Cellular Biophysics' plaats. Deze meeting is een samenwerking tussen FOM, NWO, de Nederlandse Vereniging voor Microscopie en de Vereniging voor Biofysica & Biomedische Technologie. De doelgroep van deze meeting zijn alle onderzoekers en geïnteresseerden die zich richten op moleculaire en cellulaire biofysica.
  • Samen met Technologiestichting STW en het Lorentz Center organiseert FOM ook jaarlijks de workshop Physics with Industry. Het doel van deze workshop is (jonge) fysici actief te laten meedenken over problemen uit de industrie en hen kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Bedrijven krijgen de mogelijkheid contact te leggen met talent. Deelnemers zijn natuurkundigen van onderzoeksinstellingen en onderzoekers van de deelnemende bedrijven.

OrganisatieBewerken

Het jaarbudget van FOM is ruim negentig miljoen euro. Dit geld is voornamelijk afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ruim elfhonderd mensen zijn in dienst van FOM, waarvan (eind 2012) 79 vaste wetenschappelijke stafleden, 186 postdocs, 512 onderzoekers in opleiding (promovendi) en ruim 340 technici en overige personeelsleden. De huidige bestuursvoorzitter is Niek Lopes Cardozo, en interim-directeur is sinds 1 juni 2015 Christa Hooijer

Het hoofdkantoor van FOM is gevestigd in de Utrechtse subwijk Transwijk.

OpheffingBewerken

In 2015 is besloten dat FOM op termijn gaat verdwijnen als min of meer zelfstandige organisatie voor zowel onderzoek als financiering, in verband met een grootschalige herstructurering van NWO. Hierbij worden alle NWO-instituten ondergebracht in één stichting, en NWO wordt ingedeeld in domeinen. FOM wordt opgedeeld: het deel dat verantwoordelijk is voor financiering wordt geïntegreerd in het nieuw op te zetten bètadomein van NWO, en de FOM-instituten zullen als NWO-instituten verdergaan. Wim van Saarloos, die van 2009 tot 2015 directeur van FOM was, is benoemd tot 'programmadirecteur transitie NWO' en is om die reden teruggetreden als directeur van FOM.[3][4]

NotenBewerken

  1. Algemene informatie over onderzoeksgebieden, website Stichting FOM
  2. DIFFER is verhuisd naar Eindhoven. (11-5-2015). Geraadpleegd op 27-6-2017.
  3. Niek Lopes Cardozo, “Veranderingen bij NWO en FOM”, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, juli 2015, p. 268
  4. “Wim van Saarloos benoemd tot programmadirecteur transitie NWO”, persbericht NWO, 19 mei 2015

Externe linkBewerken