Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek bij de Nederlandse belastingwetgeving. De verhoging is bedoeld als stimulans om zelfstandig te ondernemen.

Voor 2016 is dit bedrag gesteld op € 2.123.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid is hoger en hiervoor moet de begunstigde aan de volgende voorwaarden voldoen:

Commissie Van DijkhuizenBewerken

De Commissie Van Dijkhuizen stelt voor de startersaftrek geleidelijk in acht jaar af te schaffen.

Zie ookBewerken