Stadsdichter

erebaan in stad

Stadsdichter of dorpsdichter is een erebaan. Een lokale dichter wordt gevraagd om, meestal gedurende een in de tijd beperkte periode, gedichten te schrijven over zijn woonplaats en gebeurtenissen die er plaatsvinden. In Nederland ontstond deze functie vanaf 2001 naar voorbeeld van de in 2000 benoemde Dichter des Vaderlands. In een aantal gemeentes vindt een verkiezing plaats waarbij het aanwezige publiek kan stemmen.

Stadsdichter van Hengelo Wouter Munsterman draagt voor tijdens de herdenking van de April-Meistakingen

AlgemeenBewerken

Er zijn uiteenlopende motieven waarom een stads- of dorpsdichter wordt aangewezen. De dichter wordt in de meeste gevallen geacht:

  • gedichten te schrijven die kunnen worden voorgedragen bij officiële gebeurtenissen, zoals huldigingen, manifestaties en openingen,
  • gedichten te schrijven waarin actueel nieuws in de standplaats op een ludieke, kritische of vervreemdende wijze wordt belicht,
  • deze gedichten voor te dragen tijdens officiële gebeurtenissen en/of te publiceren in periodieken die voor de inwoners toegankelijk zijn,
  • op enigerlei wijze bij te dragen aan de aandacht voor poëzie van de bevolking,
  • gedichten te schrijven en voor te dragen bij uitvaarten van gemeentewege.

In Lelystad organiseert men sinds 2005 'De Nationale Stadsdichtersdag', een samenkomst van lokale dichters uit Nederland en Vlaanderen. Gouda kent 't Groot Gouds Stadsdichtersgala'. Vanaf 2018 wordt daar jaarlijks door stads- en dorpsdichters gestreden om de 'Grote Prijs van Gouda'.

LiteratuurBewerken

Zie ookBewerken