Hoofdmenu openen

Stadsbank van Lening (Amsterdam)

Amsterdam
Stadsbank van Lening op de Oudezijds Voorburgwal.

De Stadsbank van Lening is een Amsterdamse kredietbank, die is opgericht in 1614. De bank is een gemeentelijke instelling en werkt zonder winstoogmerk. Het is de oudste geldverstrekker van Amsterdam. In 2014 werkten ongeveer 85 mensen in drie filialen, de winkel en het veilinghuis.

De oudste vestiging, tevens het hoofdkantoor, bevindt zich tussen de Oudezijds Voorburgwal en de Nes, waarvoor destijds een voormalig klooster werd aangepast. In 1658 werd Vondel aangesteld als suppoost. Hij bleef ruim tien jaar in dienst en zijn "bureaustoel" is bewaard gebleven. In 1664 werd het naastgelegen pand bij de bank betrokken.

Naast de hoofvestiging zijn er filialen op het Bijlmerplein en Osdorpplein. Tot 2016 was er ook een filiaal aan de Albert Cuypstraat.

BelenenBewerken

Bij de Stadsbank van Lening wordt krediet verstrekt op basis van onderpand, volgens het systeem van de lommerd. Door het belenen van goederen is het mogelijk direct over geld te beschikken. De in onderpand te geven goederen betreft sieraden, goud, zilver, diamanten en horloges. Sinds 2016 is het niet meer mogelijk andere waardevolle artikelen te belenen.

Een te belenen onderpand wordt door de medewerkers van de bank getaxeerd en er wordt een 'beleensom' van vastgesteld. De beleensom is het bedrag dat de pandgever van de bank ontvangt. Daarnaast ontvangt de pandgever een 'beleenovereenkomst', een papier waarop staat vermeld welk goed in pand is gegeven, de beleensom en de staantijd en andere details.

De staantijd van het onderpand is bepaald op negen maanden. Dat wil zeggen dat de pandgever binnen die negen maanden het recht heeft het onderpand terug te halen (te lossen), waarbij de beleensom en de rente moet worden betaald. De rente wordt per dag berekend en bedraagt op maandbasis 1,05% (2014). Ook kan de pandgever ervoor kiezen om na negen maanden alleen de rente te betalen, het zogenaamde herbelenen, waarna de beleentermijn met negen maanden wordt verlengd.

Veiling en winkelBewerken

Goederen die niet binnen de staantijd worden gelost worden verkocht op de veiling. Elke maand worden veilingen georganiseerd, elke maand voor sieraden en eens per twee maanden ook voor overige goederen. Er wordt alleen bij opbod verkocht. Goederen die niet op de veiling worden verkocht, worden in de winkel verkocht.

Tekst op de gevelsteenBewerken

 
de tekst boven de ingang

Geschreven door Balthazar Huydecoper in 1740:

 

Hebt gy noch geld, noch goed: gaa deze deur voorby. Hebt gy 't laatste, en mist gy 't eerste, kom by my. Geef pand, ik geef u geld. waarom zoude ik u borgen? Of is 't u niet genoeg dat gy van 't mynen teert? Maart eyst gey u pand terug, zo dient ge in tyds te zorgen, Dat my myn hoofdsom, met de rente wederkeert. Zo help ik u en my, en toon, aan de onderzoekers Van myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers.

 

Zie ookBewerken

LiteratuurBewerken

  • Tussen Burgwal en Nes. Marijke Carasso-Kok en Carry van Lakerveld. Uitgeverij Verloren, 2009.
  • Stadsbank van Lening 1614 - 1989. W.D. Voorthuysen. Stadsdrukkerij Amsterdam, 1989.
  • Leentjebuur en pandverbeuren. M.G. Emeis jr. Uitgeverij Broekman & De Meris n.v. Amsterdam, 1964
  • Jansen, L. (1964) Geschiedenis van de Stadsbank van Lening te Amsterdam 1614-1964.

Externe linkBewerken