Een spuihuis is een gebouw dat boven op een spuisluis is gebouwd en van waaruit deze sluis kan bediend worden. Het gebouw kan ook als woning voor de sluiswachter dienen.

Sint-Helenasluis, Tienen

Bekende spuihuisjes vindt men in:

Zie ook Bewerken