Spuien is het lozen van water door een spuisluis.

Floodgate clamshell.JPG

Spuien gebeurt met name op die plekken waar het water op buitenwater (de zee) moet worden geloosd. Omdat het peil van het buitenwater door de eb- en vloedbewegingen niet steeds hetzelfde is kan er alleen met eb, als dus het buitenwater lager is dan het binnenwater, worden gespuid.

Spuien wordt ook gebruikt in de betekenis van iets naar buiten brengen:

  • kennis spuien
  • ergernis spuien
  • kritiek spuien