Spoorlijn Küstrin-Kietz - Frankfurt (Oder)

Oder

De spoorlijn Küstrin-Kietz - Frankfurt (Oder) is een voormalige spoorlijn tussen de steden Küstrin-Kietz en Frankfurt (Oder). De 28,7 km lange spoorlijn loopt aan de westzijde van de rivier de Oder en komt onder meer langs de plaatsen Reitwein, Podelzig en Lebus. De spoorlijn is in 1857 geopend als onderdeel van de verbinding Berlijn - Koningsbergen, de Pruisische Oostbaan. In Frankfurt aan de Oder sloot de lijn aan op de enkele jaren eerder geopende verbinding tussen Berlijn en Breslau, de Nedersilezische-Märkische spoorlijn. In 1867 kwam er de directe verbinding van de Pruisische Oostbaan tussen Küstrin en Berlijn tot stand, en verloor de spoorlijn tussen Küstrin en Frankfurt aan betekenis. Nadat in 1877 de lijn van Stettin via Küstrin naar Breslau gereed kwam, werd de lijn weer van belang. Ze werd nu deel van een doorgaande verbinding vanuit Sachsen naar de haven van Stettin. Na 1945 lag de lijn in het grensgebied met Polen en was doorgaand verkeer van Küstrin-Kietz naar het overzijde van de Oder gelegen Poolse Kostrzyn niet meer mogelijk. De spoorlijn werd teruggebracht naar enkel spoor en had nog slechts een regionale en militaire betekenis.

DB6524 Küstrin-Kietz - Frankfurt (Oder)
Totale lengte28.7 km
Spoorwijdte1435 mm
Aangelegd doorDeutsche Reichsbahn
Geopend1857
Huidige statusopgebroken
Geëlektrificeerdja
Aantal sporen2, na 1945 1, thans opgebroken
Traject
BSicon .svgSTR van Kostrzyn
BSicon .svgBHF 0,0 Küstrin-Kietz
BSicon .svgxABZgr+xr naar en van Berlijn
BSicon .svgexHST 3,8 Neu Manschnow
BSicon .svgexBHF 7,2 Reitwein
BSicon .svgexBHF 10,7 Podelzig
BSicon .svgexBHF 17,4 Lebus
exSTR+lexABZgr 20,6 Wüste Kunersdorf
xABZg+rexSTR 22,1 van Eberswalde
HSTexSTR 24,4 Booßen
STRexSTR naar Frankfurt (Oder)
BSicon .svgexHST 24,6 Kliestow (Kr. Lebus), v/h Grube Vaterland
BSicon .svgexKRZo Havenspoorlijn Frankfurt
BSicon .svgxABZg+r van Eberswalde
BSicon .svgABZg+r van Berlijn
BSicon .svgBHF 28,7 Frankfurt (Oder)
BSicon .svgABZglr nach Cottbus, Guben en Poznań

Over de lijn werden tot 1996 passagiersdiensten uitgevoerd. In 2000 werd de dienst gestopt. In 2006 is de spoorlijn opgebroken.

Resten van de voormalige spoortlijn, ten noorden van Reitwein