Opwekking van de dochter van Jaïrus: verschil tussen versies

Bij het huis van Jaïrus vermelden Marcus en Lucas dat Jezus "een groep mensen [ziet] die luid stonden te huilen en weeklagen / zich van verdriet op de borst sloegen" (Marcus 5:38; Lucas 8:52 NBV21); volgens Matteüs ziet hij "de [[Fluit (muziekinstrument)|fluitspelers]] en de luid weeklagende menigte" (Matteüs 9:23 NBV21).<ref name="O'Brien">{{Cite book |last=O'Brien |first=Mary Elizabeth |date=2008 |title=A Sacred Covenant: The Spiritual Ministry of Nursing |url=https://books.google.com/books?id=kzv9wOaxVRAC&pg=PA10 |location=Sudbury, Massachusetts |publisher=Jones & Bartlett Publishers |page=10 |isbn=9780763755713 |access-date=24 januari 2022}}</ref> Jezus vraagt volgens Marcus retorisch waarom de mensen klagen; volgens Lucas zegt hij dat ze moeten stoppen met klagen; volgens Matteüs zegt Jezus tegen de menigte: 'Ga weg'.<ref name="O'Brien"/> De drie synoptici zijn het erover eens dat Jezus daarna aan alle aanwezigen vertelt: 'Het meisje is niet dood, maar slaapt.' Maar de menigte lacht Jezus uit. Marcus zegt dat Jezus de menigte naar buiten stuurt; Matteüs bevestigt dat iedereen wordt weggestuurd, maar zegt niet door wie; Lucas vermeldt dit niet, maar benadrukt dat de aanwezigen 'wisten dat ze was gestorven'.<ref name="Getty-Sullivan"/>{{rp|57}}
 
Jezus ging daarna weer naar binnen (Marcus, Matteüs). Hij nam het meisje bij de hand en zij stond op. In de versie van Marcus wordt er een [[Aramees|Aramese]] frase aan Jezus toegeschreven: "[[Aramees in de Bijbel|Talitha koum]]", in het Grieks [[Transliteratie|getranslitereerd]] als ταλιθα κουμ, dat volgens Marcus betekent: "Meisje, ik zeg je, sta op!" (Τὸ Κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. Marcus 5:41 NBV21).<ref>{{Cite book |last=Martin |first=George |date=2005 |title=The Gospel According to Mark: Meaning and Message |url=https://books.google.com/books?id=r9FKdUYk0r4C&pg=PA124 |location=Chicago |publisher=Loyola Press |page=124 |isbn=9780829419702 |access-date=24 januari 2022}}</ref> Lucas' Jezus zegt: "Kind, sta op!" (Ἡ Παῖς, ἔγειρε).{{refn|group=noot|Lucas 8:54 gebruikt het woord παῖς 'kind', dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn, maar het [[vocatief]] [[grammaticaal partikel|partikel]] ἡ (dat meestal niet vertaald wordt) is vrouwelijk, dus sommige Bijbelvertalingen maken er 'meisje' van in plaats van 'kind'.}} Matteüs' Jezus zwijgt. TheDe accountsverhaalversies invan MarkMarcus anden LukeLucas endeindigen withmet Jesus'de commandsinstructies thatvan theJezus girldat shouldhet bemeisje fediets andte thateten Jairusmoet andworden hisgegeven wifeen shoulddat tellJaïrus no-oneen whatzijn hadvrouw happenedniemand mogen vertellen wat er is gebeurd. OnAan thede otherandere hand,kant Matthewvermeldt concludesMatteüs theniets narrativeover byeten sayingen sluit het verhaal af door te zeggen dat zij het zwijgbevel negeerden: 'NewsMaar ofna thishun spread[=van throughJezus en de discipelen] vertrek verspreidden ze het nieuws over [Jezus] in allde thathele regionomgeving.'<ref name="Getty-Sullivan"/>{{rp|62}}
 
== Narratieve vergelijking ==