Gebruiker:Johan N/Bijdragen vegetatiekunde: verschil tussen versies

|-----
|align="center"| '''19Aa''' || [[Verbond van de heischrale graslanden]] || ''Nardo-Galion saxatilis'' ||
|-----
|colspan="13" align="center" style="background-color:#DDDDFF"| '''Zoetwaterhabitats''' (Freshwater habitats)
|-----
|rowspan="4" align="center"| '''3130''' ||rowspan="4"| Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het ''Littorelletalia uniflorae'' en/of ''Isoëto-Nanojuncetea'' ||rowspan="4"| Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the ''Littorelletea uniflorae'' and/or ''Isoeto-Nanojuncetea'' ||rowspan="4"| Voedselarme tot matig voedselarme wateren met droogvallende oevers ||rowspan="4"| Zwakgebufferde vennen ||align="center"| '''C3.41''' || Euro-Siberian perennial amphibious swards ||align="center"| - ||align="center"| - ||align="center"| '''13Aa01''' || [[Associatie van tengere veldmuur]] || ''Cerastietum pumili'' || Niet in Vlaanderen
|-----
|rowspan="3" align="center"| '''C3.51''' ||rowspan="3"| Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards ||rowspan="3" align="center"| - ||rowspan="3" align="center"| - ||align="center"| '''28Aa01''' || [[Draadgentiaan-associatie]] || ''Cicendietum filiformis'' ||
|-----
|align="center"| '''28Aa02''' || [[Associatie van borstelbies en moerasmuur]] || ''Isolepido-Stellarietum uliginosae'' ||
|-----
|align="center"| '''28Aa04''' || [[Grondster-associatie]] || ''Digitario-Illecebretum'' ||
|-----
|colspan="13" align="center" style="background-color:#DDDDFF"| '''Natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden''' (Natural and semi-natural grassland formations)
53.763

bewerkingen