Derde brief van Paulus aan de Korintiërs: verschil tussen versies

Meer referenties. 3 Korintiërs is niet geschreven door Paulus, dus 'Pseudo-Paulus'. De term 'Deutero-Paulus' wordt alleen gebruikt voor de epistels Efeziërs, Kolossenzen en 2 Tessalonicenzen.
(Meer referenties. 3 Korintiërs is niet geschreven door Paulus, dus 'Pseudo-Paulus'. De term 'Deutero-Paulus' wordt alleen gebruikt voor de epistels Efeziërs, Kolossenzen en 2 Tessalonicenzen.)
| onderschrift =
| auteur = Onbekend, mogelijk een priester uit [[Klein-Azië]]<ref>Dr. A.F.J. Klijn: ''De Apocriefen van het Nieuwe Testament I'', Kok Kampen 1984, p. 156</ref>
| tijd = midden [[tweede eeuw|2e eeuw]] n.Chr.<ref name="LC16"/>{{rp|at=20:58}}
| taal = [[Grieks]]
| categorie =
 
== Doel en inhoud ==
In de tweede eeuw rezen er problemen met betrekking tot de interpretatie van de woorden van [[Paulus (apostel)|Paulus]] in [[Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs|1 Korintiërs]] 15,50 [https://www.bible.com/nl/bible/328/1CO.15.NBG51 {{sc|nbg}}]: ''"vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods"'' niet beërven. Paulus lijkt hier een [[opstanding|lichamelijke opstanding]] te ontkennen en door sommige heterodoxe christenen (soms van [[gnostiek|gnostische]] of [[docetisme|docetische]] inslag<ref name="LC16"/>{{rp|at=15:38}}) uitgelegd dat er alleen een geestelijke opstanding zal plaatsvinden. [[Irenaeus van Lyon]] (tweede eeuw), de grote ketterbestrijder, keerde zich tegen de uitleg als zou er alleen een geestelijke opstanding plaatsvinden. Hij schrijft over 1 Kor. 15,50: ''"het favoriete vers van de ketters"'' dat zij volgens hem volledig uit z'n context rukken.<ref>[http://www.newadvent.org/fathers/0103513.htm ''Tegen de Ketters V.15,2'']</ref> Volgens Irenaeus moet men de woorden van Paulus zien als een uitdrukkingswijze en dus niet letterlijk opvatten. Volgens hem leerde Paulus evenals de evangelisten en andere [[Nieuwe Testament|Nieuwtestamentische]] auteurs gewoon de lichamelijke opstanding.<ref>Ibidem</ref> Omdat dit blijkbaar toch niet voldoende bleek uit de brieven van Paulus en 1 Kor. in het bijzonder wordt in het midden van de tweede eeuw door een [[proto-orthodox christendom|proto-orthodoxe christen]] de zogenaamde derde brief van Paulus aan de Korintiërs opgesteld.<ref name="LC16"/>{{rp|at=20:58}} Deze brief was op zijn beurt weer een antwoord op een gefingeerde [[brief van de Korintiërs aan Paulus]] waarin hem om opheldering wordt gevraagd over de aard van de opstanding. Beide brieven zijn van de hand van dezelfde schrijver.{{bron?||2018|10|28}} (Het is aannemelijk dat de schrijver van de brieven dezelfde persoon is als de schrijver van de rest van Hand. v. Paulus.){{bron?||2018|10|28}}
 
De brief begint met het opschrift: ''"Paulus, aan de Korintiërs, over het vlees."''<ref>Dr. A.F.J. Klijn: ''De Apocriefen van het Nieuwe Testament I'', Kok Kampen 1984, p. 184</ref> In 34 verzen geeft "Paulus" (de zgn. "DeuteroPseudo-Paulus"<ref name="LC16"/>{{rp|at=16:55}})) de "juiste" uitleg van zijn woorden en bevestigd hij de rechtzinnige leer dat er toch echt een opstanding van het vlees zal plaatsvinden (1,26vv).<ref>Hier wordt de vers-indeling gevolgd van dr. Klijn.</ref> De schrijver van de brief citeert of zinspeelt op verschillende verzen uit de [[canonvorming van het Nieuwe Testament|canonieke]] brieven van de apostel, wat dan in ieder geval weer helpt bij het dateren van het paulinische corpus.
 
== Canoniciteit ==