Derde brief van Paulus aan de Korintiërs: verschil tussen versies

Uniforme bronvermelding
(Uniforme bronvermelding)
| vorigLuther=
}}
De '''derde brief van [[Paulus (apostel)|Paulus]] aan de Korintiërs''' (afgekort: ''3 Korintiërs'' of ''3 Kor.'') is een [[apocriefen van het Nieuwe Testament|apocrief geschrift]] uit de [[tweede eeuw]] [[Anno Domini|na Christus]].
 
== Taal ==
De brief is geschreven in het ''[[koinè]]''-[[Griekse taal|Grieks]], de algemene omgangstaal in (het oosten van het) [[Romeinse Rijk]].
 
==[[ Handelingen van Paulus]] ==
Hoewel 3 Kor.Korintiërs als zelfstandig geschrift circuleerde onder de diverse kerkgemeenten van (met name) [[Klein-Azië]], weten weis sinds de vondst van de [[Handelingen van Paulus]] aan het einde van de [[negentiende eeuw]] bekend dat 3 Kor.Korintiërs onderdeel uitmaakte van dit werk. Dat geldt trouwens ook voor de [[brief van de Korintiërs aan Paulus]], waarop 3 Kor.Korintiërs een reactie is.
 
== Doel en inhoud ==
In de tweede eeuw rezen er problemen met betrekking tot de interpretatie van de woorden van [[Paulus (apostel)|Paulus]] in [[1Eerste brief van Paulus aan de KorintheKorintiërs|1 Kor.Korintiërs]] 15,50 [https://www.bible.com/nl/bible/328/1CO.15.NBG51 {{sc|nbg}}]: ''"vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods"'' niet beërven. Paulus lijkt hier een [[opstanding|lichamelijke opstanding]] te ontkennen en door sommige heterodoxe christenen (soms van [[gnostiek|gnostische]] inslag) uitgelegd dat er alleen een geestelijke opstanding zal plaatsvinden. [[Irenaeus van Lyon]] (tweede eeuw), de grote ketterbestrijder, keerde zich tegen de uitleg als zou er alleen een geestelijke opstanding plaatsvinden. Hij schrijft over 1 Kor. 15,50: ''"het favoriete vers van de ketters"'' dat zij volgens hem volledig uit z'n context rukken.<ref>[http://www.newadvent.org/fathers/0103513.htm ''Tegen de Ketters V.15,2'']</ref> Volgens Irenaeus moet men de woorden van Paulus zien als een uitdrukkingswijze en dus niet letterlijk opvatten. Volgens hem leerde Paulus evenals de evangelisten en andere [[Nieuwe Testament|Nieuwtestamentische]] auteurs gewoon de lichamelijke opstanding.<ref>Ibidem</ref> Omdat dit blijkbaar toch niet voldoende bleek uit de brieven van Paulus en 1 Kor. in het bijzonder wordt in de tweede eeuw door een orthodoxe of rechtzinnige christen de zogenaamde derde brief van Paulus aan de Korintiërs opgesteld. Deze brief was op zijn beurt weer een antwoord op een gefingeerde [[brief van de Korintiërs aan Paulus]] waarin hem om opheldering wordt gevraagd over de aard van de opstanding. Beide brieven zijn van de hand van dezelfde schrijver. (Het is aannemelijk dat de schrijver van de brieven dezelfde persoon is als de schrijver van de rest van Hand. v. Paulus.)
 
De brief begint met het opschrift: ''"Paulus, aan de Korintiërs, over het vlees."''<ref>Dr. A.F.J. Klijn: ''De Apocriefen van het Nieuwe Testament I'', Kok Kampen 1984, p. 184</ref> In 34 verzen geeft "Paulus" (de zgn. "Deutero-Paulus") de "juiste" uitleg van zijn woorden en bevestigd hij de rechtzinnige leer dat er toch echt een opstanding van het vlees zal plaatsvinden (1,26vv).<ref>Hier wordt de vers-indeling gevolgd van dr. Klijn.</ref> De schrijver van de brief citeert of zinspeelt op verschillende verzen uit de [[canonvorming van het Nieuwe Testament|canonieke]] brieven van de apostel, wat dan in ieder geval weer helpt bij het dateren van het paulinische corpus.
 
== Canoniciteit ==
In het westen heeft 3 Kor.Korintiërs nooit deel uitgemaakt van de [[canonvorming van het Nieuwe Testament|canon van het Nieuwe Testament]]. Maar in het oosten (zoals in [[Syria|Syrië]] en [[Koninkrijk Armenië|Armenië]]<ref name="LC16">{{Cite web |url=https://www.youtube.com/watch?v=oM4V7fLnQVA |title=16: Forgeries in the Name of Paul |author=Bart D. Ehrman |work=Lost Christianities |publisher=University of North Carolina at Chapel Hill |date=2002 |accessdate=15 juli 2018}}</ref>{{rp|at=6:06}}) lijkt 3 Kor.Korintiërs soms wel deel te hebben uitgemaakt van de canon.<ref>V. Nersessian [https://books.google.nl/books?id=7tSkalMzNvkC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=%22epistle+of+the+corinthians%22+armenian+bible&source=bl&ots=C0dbiO7Seb&sig=UekfdRKlKdrSEzLLrLHiUF9adYI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjI3f7QvqzVAhVNaVAKHQhbBp8Q6AEIWDAH#v=onepage&q=%22epistle%20of%20the%20corinthians%22%20armenian%20bible&f=false ''The Bible in the Armenian Tradition''], uitgave The Paul J. Getty Museum, Los Angeles 2001, p. 29</ref>
 
==Bron Zie ook ==
*Dr. [[Albertus Frederik Johannes Klijn|A.F.J. Klijn]]: ''Apokriefen van het Nieuwe Testament I'', Kok Kampen 1984, pp. 184-187
 
==Verwijzingen==
{{Appendix}}
 
==Zie ook==
*[[Handelingen van Paulus]]
*[[Apocriefen van het Nieuwe Testament]]
 
== Externe link ==
*{{en}} ''[https://www.interfaith.org/christianity/apocrypha-iii-corinthians/ interfaith.org: III Corinthians]''
 
{{Appendix}}|1=alles|2=
*Dr. [[Albertus Frederik Johannes Klijn|A.F.J. Klijn]]: ''Apokriefen van het Nieuwe Testament I'', Kok Kampen 1984, pp. 184-187
{{References}}
}}
[[Categorie:Geschrift in het christendom]]