Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
De '''Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie''' (NVAO) is in 2003 als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. [[hoger onderwijs|hogeronderwijsopleidingen]].hoger kader van het [[Bolognaprocesonderwijs]] bij verdrag tussenin Nederland en Vlaanderen opgericht.
 
== OpdrachtTaken van de NVAO ==
De wettelijke'''eerste taak''' van de NVAO wordt als volgt samengevat: De NVAO dient op een onafhankelijke wijzeis de kwaliteit van het hogerNederlandse onderwijsen inVlaamse Nederlandhoger en Vlaanderenonderwijs te waarborgenbeoordelen en ditte doorborgen: middelwaarborgen vandat het beoordelen van opleidingenniveau en hetde verlenenkwaliteit van eenhoger keurmerk.onderwijs Opop diepeil manieris draagten dedat NVAOdit bijmaatschappelijk aanherkenbaar deen bevorderingzichtbaar van de kwaliteit van het hoger onderwijsis.
 
Daarnaast bevordert de NVAO de positionering van het hoger onderwijs in nationaal en internationaal perspectief.
De '''tweede taak''' van de NVAO is het bevorderen van kwaliteit als cultuur en daarmee het stimuleren van kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs.
 
De NVAO rekent het tot haar '''derde taak''' om de verdere ontwikkeling van het ‘Bolognaproces’ te volgen en te ondersteunen.
 
== Wat is accreditatie? ==
De bachelor-masterstructuur (bama) is in 2002 ingevoerd om de opleidingen in het hoger onderwijs in Europa beter met elkaar te kunnen vergelijken. Daarnaast is een accreditatiestelsel ingevoerd om de kwaliteit van het hoger onderwijs te toetsen en te waarborgen. In Nederland en Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde voor de bekostiging/financiering van een bachelor- of masteropleiding door de overheid; voor het recht van instellingen om erkende diploma's af te geven en in Nederland voor het toekennen van studiefinanciering aan studenten.
 
Het European Consortium for Accreditation in higher education<ref>[http://www.ecaconsortium.net/ European Consortium for Accreditation in higher education] (ECA)</ref> definieert accreditatie als volgt: ''"A formal and independent decision, indicating that an institution of higher education and/or programmes offered meet certain predefined standards"''.
 
Accreditatie is "het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld".
In de Nederlands-Vlaamse context wordt [[onderwijsaccreditatie]] gedefinieerd als 'het verlenen van een [[keurmerk]] dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven van een [[opleiding]] is voldaan'. Het gaat om een formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing van de onafhankelijke NVAO. Deze erkenning stelt vast dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten. Deze minimale kwaliteits- en niveauvereisten zijn door de NVAO vastgelegd in het desbetreffende accreditatiekader.
 
== Doelstellingen accreditatie ==
Accreditatie heeft in de Nederlands-Vlaamse context de volgende doelstellingen:
* De constante verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse en Vlaamse hogeronderwijsopleidingen
* Verantwoording afleggen aan de overheid voor het gebruik van publieke middelen en/of over het uitreiken van door de overheid erkende diploma's
* Informatie verstrekken aan de samenleving (bv. studenten) over de kwaliteit van het onderwijs
 
== Werkwijze ==
** Bij een positief accreditatiebesluit is de opleiding geaccrediteerd voor een bepaalde periode
** Bij een negatief accreditatiebesluit (en indien beroep tegen dit besluit wordt afgewezen) dient de opleiding te worden stopgezet
** Bij een positief besluit onder voorwaarden is de opleiding geaccrediteerd maar moet ze binnen een beperkte tijd (1 tot 2 jaar) aan afgesproken voorwaarden voldoen.
 
== Resultaat ==
Anno 2009 zijn alle Nederlandse hogere opleidingen beoordeeld. De Vlaamse lijst is bijna afgewerkt.
 
De geaccrediteerde en door de overheid erkende opleidingen kunnen gemakkelijk teruggevonden worden in het [[Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs]], kortweg CROHO (Nederland) en het [[Hogeronderwijsregister]] (Vlaanderen).
 
19

bewerkingen