Wedergeboorte (christendom): verschil tussen versies

2.958 bytes verwijderd ,  5 jaar geleden
Hele paragraaf geschrapt. Lijkt afkomstig uit een slecht geschreven scholierenwerkstuk met een hoop onzin (nieuw mensenras???). Visie van evangelischen staat al beschreven onder kopje "Kerken over wedergeboorte" . Bijbelteksten staan 1e alinea al opgesomd
k
(Hele paragraaf geschrapt. Lijkt afkomstig uit een slecht geschreven scholierenwerkstuk met een hoop onzin (nieuw mensenras???). Visie van evangelischen staat al beschreven onder kopje "Kerken over wedergeboorte" . Bijbelteksten staan 1e alinea al opgesomd)
=='Born again' belangrijk in de Amerikaanse politiek==
In de [[Verenigde Staten]] heeft vooral de evangelist [[Billy Graham]] de wedergeboorte benadrukt. Voor het christelijke deel van de bevolking is het in de Verenigde Staten van Amerika in het maatschappelijke en politieke leven belangrijk dat men een wedergeboren christen (''born again'') is. Mensen als [[Al Gore]], [[Bill Clinton]] en [[George Walker Bush|George Bush]] zeggen dat zij wedergeboren christenen zijn. [[John Kerry]] heeft op dit punt geaarzeld. Mede daarom heeft hij het in [[2004]] van George Bush, blijkens onderzoek, verloren. De meerderheid van het Amerikaanse electoraat vindt de religieuze overtuiging van de [[President van de Verenigde Staten|president]] belangrijk. In de Verenigde Staten hebben verschillende mensen in de wereld van de politiek, media, cultuur en sport zich ''born again'' verklaard. Allerlei politici, zowel uit democratische als uit [[Republikeinse Partij (Verenigde Staten)|republikeinse]] kringen, presenteren zich in Amerika ook nadrukkelijk als ''[[born again Christian]]''. <!--[http://www.indystar.com/library/factfiles/people/b/burton_dan/burton.html--> Bij de oprechtheid van sommige van deze 'publieke wedergeborenen' worden wel eens vraagtekens gezet door critici vooral als blijkt dat sommige van deze 'wedergeborenen' zich in hun privéleven bezighouden met zelfverrijking, oplichting en buitenechtelijke relaties.
 
==Evangelische visie op wedergeboorte==
Wedergeboren zijn is opnieuw ontstaan, herboren worden. Wanneer het bezien wordt in de christelijke context is het een opnieuw geboren worden door de Geest van God tijdens het leven (zie Joh. 3:6-8).
 
Verschillende visies omtrent dit onderwerp worden gevonden in allerlei groeperingen. De grote meerderheid van de christenen leert dat wedergeboorte eeuwig leven geeft, dat niet meer verloren kan worden. Anderen leren juist dat men wel weer verloren kan gaan. Dat roept de vraag op wat het verschil dan is in deze visies.
 
Om de term wedergeboorte te verduidelijken kan het volgende gesteld worden: wanneer men geboren wordt als kind op aarde, is dat de eerste en enige keer, als men de leer der reïncarnatie en transmigratie even buiten beschouwing laat. Wetenschappelijk gezien wordt men niet twee keer geboren. Bij de wedergeboorte in het christendom word je dan ook ''geestelijk'' opnieuw geboren tijdens het leven en niet zoals de [[bevalling|natuurlijke geboorte]].
 
De bijbelse interpretatie van wedergeboorte houdt in dat men opnieuw geboren wordt in een nieuw mensenras, waarvan Jezus als Christus dan aan het hoofd staat, in tegenstelling tot het huidige en eerste mensenras, waarvan Adam aan het hoofd stond. Jezus wordt in de Bijbel de laatste Adam en de ''Tweede Mens''{{Bron?||2008|08|16}} genoemd. Voor christenen is dit de crux, de Laatste Adam, dus de laatste van het huidige mensenras. Hij stierf aan het kruis als de vertegenwoordiger van het hele menselijke of [[Adamitisch]] ras (uit Adam voortgekomen en dus deel uitmakend van dat mensenras).
 
Dat mensenras stierf volgens de christelijke leer in zijn totaliteit in Jezus aan het kruis, alle mensen van het verleden, heden, en toekomst. Het hele eerste menselijke geslacht stierf in hem, en toen hij opstond uit de dood, was en bleef dat oude zondige mensenras dood en begraven, en werd hij het hoofd van een nieuw mensenras dat door dood en opstanding is heengegaan. Men moet dan als men wedergeboren wil worden in Christus, dus deel wil gaan uitmaken van Christus' geslacht, zijn [[verzoeningswerk]] aanvaarden waardoor men de Heilige Geest ontvangt. Door dat te accepteren aanvaarden christenen dat het oordeel over henzelf is aanvaard, en zij erkennen dat zij aan dat kruis samen met Jezus, of eigenlijk "in hem" zijn gekruisigd, gestorven, en daarna zonder zonden en zonder de oude Adamitische natuur weer zijn opgestaan. Dit is een [[geestelijk]] gebeuren, dat pas later in de toekomst werkelijkheid zal worden naar het lichaam. Op deze manier worden christenen dus uit het oude mensengeslacht overgezet in het nieuwe, en is een christen dus opnieuw geboren, waar de [[Heilige Geest]] dan in het [[hart]] [[getuigenis]] van geeft.
 
Bronteksten:
**1 Korinthiërs 15:45, 47
**2 Korinthiërs 5:15
**Romeinen 6
**Galaten 2:20<sup>a</sup>
**Johannes 3:3-10
**1 Petrus 1:3
**Johannes 6:58
**Johannes 11:25
**Kolossenzen 3:3
**2 Timotheüs 2:11
 
==Zie ook==
21.537

bewerkingen