Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: verschil tussen versies