Pulmonale hypertensie: verschil tussen versies

592 bytes toegevoegd ,  7 jaar geleden
 
==Symptomen==
DoordatIn bijeerste pulmonaleinstantie hypertensieontstaat deeen vertakkingenverminderd vaninspanningsvermogen. deDoordat [[longslagader]]stijdens zichinspanning alsde reactiedoorstroming opvan de te hogelongvaten druk vernauwentoeneemt, stijgtloopt de drukal nogverhoogde bloeddruk in de longen verder enop. krijgtHierdoor wordt het hart steedsbelemmert meer moeite omin het bloedverhogen doorvan de longen[[cardiac teoutput]] pompen,en metontstaat zuurstofgebrekdus alseen verminderd gevolginspanningsvermogen. DeHierdoor [[rechterventrikel]]wandontstaat wordtbovendien dikkerkortademigheid enbij ininspanning. In een laatlater stadium verwijdtkan deook rechterventrikelkortademigheid ookin rust ontstaan. HetAls zuurstofgebrekde zorgtdruk voorin kortademigheidhet bij[[capillair]]e inspanningvaatbed enals ingevolg eenbijvoorbeeld laatlinkszijdige stadiumhartziekten ookte inhoog rust.wordt ontstaat Soms[[longoedeem]], iswat ookgepaard sprakegaat vanmet inspanningsgebondenkortademigheid drukin oprust deen borstbij inspanning en [[orthopneu]]. AlsIn sprakeeen islaat vanstadium ernstigeontstaat pulmonaledoor hypertensiede kanverhoogde rechterkamerfalendrukbelasting ontstaan,van metde als[[rechterventrikel]] gevolgsymptomen van [[rechterventrikelfalen]]: [[ascites]], [[oedeem|oedemen]] in de benen, vergroting van lever en milt en in een eindstadium vaak verlies van eetlust en zelfs ondervoeding, vermoedelijk door oedeemvorming in de darmwand. Als sprake is van een chronische drukbelasting van de rechterventrikel zal de rechterventrikelwand verdikken, dit heet [[rechterventrikelhypertrofie]]. Door de rechterventrikelhypertrofie en verhoogde wandspanning kan ook inspanningsgebonden pijn of druk o de borst ontstaan. In een laat stadium ontstaat zal de rechterventrikel gaan falen: wat zich uit in verwijding van de rechterventrikel en bovengenoemde symptomen.
 
==Oorzaken==
11.315

bewerkingen