Wedergeboorte (christendom): verschil tussen versies

Geen verandering in de grootte ,  6 jaar geleden
Om de term wedergeboorte te verduidelijken kan het volgende gesteld worden: wanneer men geboren wordt als kind op aarde, is dat de eerste en enige keer, als men de leer der reïncarnatie en transmigratie even buiten beschouwing laat. Wetenschappelijk gezien wordt men niet twee keer geboren. Bij de wedergeboorte in het christendom word je dan ook ''geestelijk'' opnieuw geboren tijdens het leven en niet zoals de [[bevalling|natuurlijke geboorte]].
 
De bijbelse interpretatie van wedergeboorte houdt in dat men opnieuw geboren wordt in een nieuw mensenras, waarvan Jezus als christusChristus dan aan het hoofd staat, in tegenstelling tot het huidige en eerste mensenras, waarvan Adam aan het hoofd stond. Jezus wordt in de Bijbel de laatste Adam en de ''Tweede Mens''{{Bron?||2008|08|16}} genoemd. Voor christenen is dit de crux, de Laatste Adam, dus de laatste van het huidige mensenras. Hij stierf aan het kruis als de vertegenwoordiger van het hele menselijke of [[Adamitisch]] ras (uit Adam voortgekomen en dus deel uitmakend van dat mensenras).
 
Dat mensenras stierf volgens de christelijke leer in zijn totaliteit in Jezus aan het kruis, alle mensen van het verleden, heden, en toekomst. Het hele eerste menselijke geslacht stierf in hem, en toen hij opstond uit de dood, was en bleef dat oude zondige mensenras dood en begraven, en werd hij het hoofd van een nieuw mensenras dat door dood en opstanding is heengegaan. Men moet dan als men wedergeboren wil worden in Christus, dus deel wil gaan uitmaken van Christus' geslacht, zijn [[verzoeningswerk]] aanvaarden waardoor men de Heilige Geest ontvangt. Door dat te accepteren aanvaarden christenen dat het oordeel over henzelf is aanvaard, en zij erkennen dat zij aan dat kruis samen met Jezus, of eigenlijk "in hem" zijn gekruisigd, gestorven, en daarna zonder zonden en zonder de oude Adamitische natuur weer zijn opgestaan. Dit is een [[geestelijk]] gebeuren, dat pas later in de toekomst werkelijkheid zal worden naar het lichaam. Op deze manier worden christenen dus uit het oude mensengeslacht overgezet in het nieuwe, en is een christen dus opnieuw geboren, waar de [[Heilige Geest]] dan in het [[hart]] [[getuigenis]] van geeft.
Anonieme gebruiker