Hoofdmenu openen

Wijzigingen

895 bytes verwijderd, 7 jaar geleden
Tevens bestaan er plannen om het gedeelte Ringbaan Noord tussen de aansluiting met de Eindhovenseweg en de Suffolkweg uit te breiden van 2 x 1 rijstroken naar een 2 x 2 rijstroken.
 
De overige delen van de Ringbaan zullen in huidige vorm de verkeersstromen ook in de toekomst waarschijnlijk zonder problemen kunnen afwikkelen. Wel zullen een tweetal kruisingen verbeterd worden. Zo is de kruising Ringbaan Oost/Overweertstraat-Heuvelweg recentelijk voorzien van stoplichten. Dit vanwege de verkeersveiligheid en vanwege het toenemende verkeer door de bouw van woonwijk [[Vrouwehof]] nabij deze kruising. De kruising wordt op termijn vervangen door een rotonde. Ook bij de rotonde Ringbaan West/Keulerstraat-Parklaan zijn in de toekomst wellicht verkeersmaatregelen nodig vanwege de nieuwbouw van het [[Bisschoppelijk College Weert-Cranendonck]] en de daarbij behorende te verwachten verkeersstromen.
 
Tot slot bestaan er plannen om een nieuwe aansluiting met de N280 te creëren in het zuidoosten van de stad bij de wijk Graswinkel. Gemeente en provincie willen iets doen aan de verkeersveiligheid en doorstroming op de N280 (Roermondseweg) door een nieuwe weg aan te leggen. Vooralsnog zijn deze plannen weinig concreet.
 
{{Navigatie ringwegen Nederland}}
Anonieme gebruiker