Advocaten Zonder Grenzen: verschil tussen versies

141 bytes toegevoegd ,  8 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
}}
 
'''Advocaten Zonder Grenzen''' (AdZG), ook bekend als [[Avocats Sans Frontières]], is een internationale [[non-gouvernementele organisatie]], die actief is in de mensenrechten- en ontwikkelingssector. Opgericht in 1992 door een groep Belgische advocaten,stelt de organisatie stelt zich ten doel het realiseren van mechanismen en instellingen die de toegang waarborgen tot onafhankelijke en rechtvaardige rechtssystemen, die juridische zekerheid bieden en die de bescherming en doeltreffendheid garanderen van fundamentele mensenrechten voor iedereen.
 
== Geschiedenis ==
 
De ambitie van de eerste Advocaten zonder Grenzen in 1992 was bijstand te verlenen en/of de verdediging te voorzien voor personen waarvan de rechten niet worden gerespecteerd in hun land, omdat de processen "gevoelig" liggen. Tussen 1992 en 1996 konden talrijke missies voor onmiddellijke bijstand worden gerealiseerd. In het kader van het project 'Solidariteit en verdediging' (vervolgens omgedoopt tot 'Advocaat voor advocaat'), werden advocaten van Advocaten zonder Grenzen voor enkele weken naar het buitenland gestuurd voor bijstand en/of tussenkomst bijin gevoelige of symbolische processen.
 
In 1994 veroorzaakten de volkerenmoord en de massamoorden in Rwanda opschudding binnen de internationale gemeenschap. Ook al was de organisatie nog niet echt uitgerust voor acties op lange termijn, toch wordtwerd er beslist om actie te ondernemen. Tussen 1995 en 1998 wordenwerden verschillende opleidingen georganiseerd in Arusha, in Tanzania, om advocaten op te leiden voor de procedures van het Internationaal StrafhofStraftribunaal voor Rwanda. Er was tevens een groot gebrek aan advocaten in het land: velen waren gestorven, anderen gevlucht en zij die overbleven kunnenkonden of willenwilden niet betrokken worden in eende dermateberechting pijnlijkvan de geschildaders. In antwoord op deze situatie ontstaatontstond in 1996 het project 'Recht voor iedereen in Rwanda'. AdZG opent hiervoor zijn eerste bureau in het buitenland in Rwanda.
 
De noodzaak om op lange termijn een uitvoerig project te beheren doet de vereniging uitgroeien tot een internationale organisatie. Naast de initiële missie voor onmiddellijke bijstand en verdediging van personen, stelt AdZG zich een nieuw doel: in volledige onafhankelijkheid bijdragen tot de verwezenlijking van een meer rechtvaardige, billijke en solidaire maatschappij, waarin het recht en de rechtspraak ten dienste staan van de meest kwetsbare groepen en/of personen.
 
== Doel ==
De organisatie wil bijdragen aan het ontstaan van eerlijke samenlevingen, waarin het recht en zijn instituties de meest kwetsbaren groepen en individuen dient. AdZG poogt dit te bereiken door middel van onafhankelijke interventies op het gebied van toegant tot recht, rechtsbijstand en –assistentie, en juridische bijstand voor zowel nationale als internationale juridicties, zoals bijvoorbeeld het [[Internationaal Strafhof]].
 
AdZG zet zich in voor de meest kwetsbare groepen: minderjarigen, vrouwen, gevangenen in onrechtmatige hechtenis, slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen, en eenieder die een eerlijke rechtstoegang ontbeert.
 
De organisatie werkt ook via thematische zaken, zoals rechtstoegang, opkomen voor 'pleitbezorgers', Internationaal strafhofStrafhof, strategische procesvorming en economische en sociale rechten. In de landen waar AdZG actief is, heeft zij teams die programma’s en opzetten en uitvoeren in nauwe samenwerking met lokale partners, zoals balies en lokale NGO’s. Daarnaast voeren juridische experts van AdZG en van het International Legal Network (ILN) specifieke ad hoc opdrachten uit.
 
== Activiteiten ==
=== Naar een betere rechtstoegang ===
Rechtstoegang is een fundamenteel recht. Samen met lokale partners zet AdZG mechanismes op, toegesneden op de lokale omstandigheden, om kwetsbare groepen rechtstoegang te geven. AdZG organiseert sensibiliseringscampagnes onder de lokale bevolking, opdat zij hun rechten leren kennen. HunAdZG heeft centra voor rechtshulp, biedendie gratis informatie, advies en doorverwijzing aanbieden. Indien nodig stelt AdZG advocaten ter beschikking. Ook kunnen mobiele rechtbanken worden ingezet, die het mogelijk maken rechtstoegang te bieden in de meest afgelegen rurale gebieden.
 
=== Opkomen voor "pleitbezorgers" ===
In gevallen waar advocaten of mensenrechtenactivisten bedreigd, belasterd, of aangevallen worden, biedt AdZG materiële of juridische hulp aan advocaten en activisten in nood en is waarnemer bij hun rechtszaak.
 
=== Hulp bij internationale rechtspraak ===
=== Mensenrechten ===
AdZGOm een einde te maken aan straffeloosheid en internationale rechtstandaarden te bevorderen biedt AdZG juridische steun aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen tijdens hun proces voor nationale en internationale rechtbanken die deze misdaden vervolgen. Zo verleent de organisatie bijstand aan slachtoffers in een aantal rechtszaken die lopen bij het [[Internationaal Strafhof]] (ICC) in Den Haag.
 
=== Strategische procesvoering ===
 
== International Legal Network ==
Opgericht door Advocaten Zonder Grenzen in 2010, debrengt ILN brengt juridische professionals van over de hele wereld samen, die graag hun expertise willen delen en willen deelnemen aan activiteiten om ervoor te zorgen dat het recht een drijvende kracht is voor ontwikkeling.
 
Leden van ILN nemen deel aan AdZG interventies in landen waar recht ontoegankelijk is, of waar veiligheid beperkt is voor kwetsbare groepen. Leden dragen bij aan het ontwikkelen van mechanismen en activiteiten om de juridische instellingen te versterken en het rechtstoegang te verbeteren.<ref>{{cite web|url=http://asf.be/nl/wat-het-international-legal-network-0 |title= "Wat is het International Legal Network?" - 28 december 2011}}</ref>
Anonieme gebruiker