Hoofdmenu openen

Wijzigingen

k
De [[Staten van Holland en West-Friesland|Staten van Holland]] kwamen na 1572 regelmatig en langdurig bij elkaar en hadden naast wetgevende ook uitvoerende taken. De afgevaardigden waren vertegenwoordigers van de steden. In 1581 waren dit er 14 en tegen 1590 was dit toegenomen tot 18. Naast de steden had ook de [[Ridderschap (instituut)|ridderschap]], die het platteland vertegenwoordigde een stem in de Staten van Holland. Een aantal Statenleden werden gekozen om zitting te nemen in de Gecommitteerde Raden, die het dagelijks bestuur vormden. In Holland bestonden twee [[Gecommitteerde Raden]], een in het noorden en een in het zuiden. Voor iedere vergadering, behalve in noodgevallen, werden de te bespreken onderwerpen door de Gecommitteerde Raden opgesteld en verstuurd naar de stemhebbende steden, zodat de [[vroedschap]]pen of stadsbesturen na een vergadering hun standpunt konden doorgeven aan hun afgevaardigde. Zodoende werden onderwerpen niet alleen in de Staten van Holland besproken, maar ook in de steden en de ridderschap en werd hun invloed directer.
 
In Zeeland bestonden de [[Staten van Zeeland]] oorspronkelijk uit drie leden: de [[Abt (abdij)|abt]] van de [[Abdij van Middelburg|Onze Lieve Vrouwe Abdij]] in [[Middelburg]], de Eerste Edele of ridderschap en de steden. Na de Opstand verloor de abt zijn stem en de steden kregen allemaal een eigen stem. De stad [[Reimerswaal]] was in de zee vergaan en die plaats en die van de abt werden ingenomen door [[Vlissingen (stad)|Vlisingen]] en [[Veere (stad)|Veere]]. Verder werden de Gecommitteerde Raden opgezet naar Hollands voorbeeld.
 
Ook in Friesland verloor de geestelijkheid haar stem in de [[Staten van Friesland]]. De drie [[Kwartieren van Friesland|Friese kwartieren]]: [[Oostergo]], [[Westergo]] en [[Zevenwouden|Zevenwolden]] behielden hun stem en de [[Friese elf steden|elf Friese steden]] kregen na 1578 gezamenlijk een stem. Een [[college van Gedeputeerde Staten]] werd in 1577 ingesteld en had het dagelijkse bestuur in handen. Een nieuwe commissie, het ''Mindergetal'', riep de Staten bijeen en stelde de agenda en resoluties op.
12.104

bewerkingen