Afgezonderd particulier vermogen: verschil tussen versies

toerekeningsstop
(kopjes; Een APV waarvan in het buitenland de winst met ten minste 10% wordt belast is vrijgesteld van de toerekening.)
(toerekeningsstop)
Voor de fiscale behandeling van een APV wordt onder een erfgenaam mede verstaan een persoon die is onterfd en die rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV of wiens partner of bloed- of aanverwant in de rechte lijn in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV.
 
Voorkomen van dubbele belasting (zg. ''toerekeningsstop''):
 
Een APV waarvan in het buitenland de winst met ten minste 10% wordt belast is vrijgesteld van de toerekening.
77.298

bewerkingen