Afgezonderd particulier vermogen: verschil tussen versies

kopjes; Een APV waarvan in het buitenland de winst met ten minste 10% wordt belast is vrijgesteld van de toerekening.
(uiteindelijk wel de opbrengsten van het vermogen geniet en/of het vermogen terugkrijgt.)
(kopjes; Een APV waarvan in het buitenland de winst met ten minste 10% wordt belast is vrijgesteld van de toerekening.)
Potentieel zou dit zg. ''zwevend vermogen'' kunnen zijn, waardoor belasting wordt ontweken. Om dit te voorkomen worden de bezittingen en de schulden van een afgezonderd particulier vermogen toegerekend aan de inbrenger, en bij diens overlijden aan zijn erfgenamen, waardoor hierover inkomstenbelasting, [[erfbelasting]] e.d. kan worden geheven. Afgezonderd particulier vermogen als aparte entiteit wordt dus genegeerd, het vermogen wordt zodoende fiscaal [[transparant]] behandeld.<ref>artikel 2.14a van de [[Wet inkomstenbelasting 2001]], art 16, 17 en 26a van de Successiewet 1956.</ref>
 
Dit sluit volgens de regering aan bij de bestaande praktijk dat in nagenoeg alle gevallen de erfgenamen ook de begunstigden zijn van het APV. Ingeval niet-erfgenamen begunstigden zijn dan hebben deze begunstigden doorgaans een concreet recht richting het APV. Zo'n concreet recht wordt bij deze begunstigde belast en blijft buiten aanmerking bij de erfgenamen., Dede toerekening isbetreft niet van toepassing met betrekking tot een erfgenaam, ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn vanslechts het afgezonderddiscretionaire particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden (tegenbewijsregeling)deel. Voor de fiscale behandeling van een APV wordt onder een erfgenaam mede verstaan een persoon die is onterfd en die rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV of wiens partner of bloed- of aanverwant in de rechte lijn in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV; dit om belastingontwijking door onterving te voorkomen.
 
Tegenbewijsregeling:
 
De toerekening is niet van toepassing met betrekking tot een erfgenaam, ingeval blijkt dat deze persoon en diens partner niet rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde zijn van het afgezonderd particulier vermogen en dit ook niet kunnen worden.
 
Voorkomen van belastingontwijking door onterving:
 
Voor de fiscale behandeling van een APV wordt onder een erfgenaam mede verstaan een persoon die is onterfd en die rechtens dan wel in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV of wiens partner of bloed- of aanverwant in de rechte lijn in feite, direct of indirect, begunstigde is van het APV.
 
Voorkomen van dubbele belasting:
 
Een APV waarvan in het buitenland de winst met ten minste 10% wordt belast is vrijgesteld van de toerekening.
 
Voorbeelden:
 
Een afgezonderd particulier vermogen kan bijvoorbeeld zijn een Anglo-Amerikaanse [[Trust (rechtsvorm)|trust]], een buitenlandse Stiftung, Anstalt, Antilliaanse stichting particulier fonds, foundation, Treuhand, en ook een [[Stichting#Nederland|Nederlandse stichting]] die geen of slechts incidenteel een algemeen nut beoogt, en ook geen of slechts incidenteel een sociaal belang behartigt.
77.328

bewerkingen