Hoofdmenu openen

Wijzigingen

647 bytes toegevoegd ,  10 jaar geleden
 
==Stormachtige introductie in Nederland==
Iederwijs is in 2002 begonnen als kleine school in Schoonhoven. Het was na vier jaar zorgvuldige voorbereiding opgezet door Eefke Eijgenstein, Bas Rosenbrand en Jochem van der Padt. Door de media-aandacht werden veel mensen enthousiast, Wonderwijs (een al bestaande school met een dergelijke visie) sloot zich aan en nieuwe Iederwijs-scholen schoten als paddenstoelen uit de grond. In twee jaar is Iederwijs een onderwijsbeweging geworden. In de loop van de tijd zijn er verschillende scholen en initiatieven gestopt omdat het erg veel vroeg een Iederwijsschool draaiende te houden of omdat er een verschillende visie was op hoe de eigen school vorm gegeven moest worden.
 
De introductie van Iederwijs-scholen in Nederland leidde tot nogal wat commotie. Ook tegenstanders en sceptici roerden zich. Vanaf het begin was sprake van grote media-aandacht, zowel voor de voorstanders als de tegenstanders. Waar de voorstanders zeer tevreden waren over de vrijheid die de scholen hun kinderen kon bieden, was de kritiek op dit punt juist zeer afkeurend en scherp getoonzet. Bijvoorbeeld:
 
* Iederwijs-scholen zijn veredelde speeltuinen;
* Iederwijs is buitenschoolse opvang, maar dan de hele dag en slechter georganiseerd;
* Kennis is macht. Ouders die hun kinderen op een (kennisarme) Iederwijs-school doen, doen hun kinderen tekort;
* Van uren televisiekijken steek je niets op;
* Dat kinderen op deze neo-hippiescholenscholen iets opsteken, komt alleen door het feit dat ze uit bevoorrechte milieus komen.
 
Deze kritiek wasis scherptekenend geformuleerd maar erkentvoor de grote maatschappelijke onwenselijkheiddiscussie vanover een dergelijk schoolsysteem. Een van de kritische geluiden kwam van CDA-kamerlid [[Jan de Vries (politicus)|Jan de Vries]], hij bezocht een Iederwijs-school, hij typeerde Iederwijs-scholen in de media als 'veredelde speeltuinen'. Op verzoek van Iederwijs is De Vries nog een keer naar een Iederwijs-school gegaan en erkende toen dat er enige vooruitgang geboekt was. DitDe betekentkritiek echterzoals nietdie door de Vries en anderen wordt uitgeoefend laat duidelijk zien dat er sprake is van het meten met verschillende maten. Er bestaan uiteenlopende opvattingen over de fundamenteleinhoud kritieken betekenis van Debegrippen Vriesals op"leren" en "spelen". Terwijl leren in de gangbare opvatting nog steeds kennisreproductie behelst, gaat het Iederwijs-systeemin washet radicaal vernieuwings onderwijs om het leren omgaan met kennis en kennisverwerving, waarbij spelen als primair aangeboren leerstrategie wordt weggenomengezien.
Voornaamste punt van kritiek van met name de onderwijsinspectie is altijd geweest dat niet zichtbaar was hoe en wat de kinderen leerden.
De grootste uitdaging voor Iederwijs (achtige) scholen bestaat uit het aantonen en inzichtelijk maken van de vooruitgang van de leerlingen zonder daarbij hun intrinsieke motivatie en leerproces te verstoren.
 
De discussie beperkte zich niet tot de media. In december 2003 heeft Tweede Kamerlid Balemans (VVD) vragen gesteld aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Iederwijs-school in [[Uffelte]]. Uit het antwoord van minister [[Maria van der Hoeven|Van der Hoeven]] in januari 2004 bleek dat de inspectie van het onderwijs een onderzoek uitvoerde naar deze school, waarbij onder andere werd onderzocht of werd voldaan aan de [[Leerplichtwet]].
21

bewerkingen