Sociologie (tijdschrift)

tijdschrift

Sociologie is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegeven door Amsterdam University Press. Het tijdschrift bestaat sinds 2005 en is voortgekomen uit de tijdschriften Sociologische Gids en Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Sociologie publiceert over actuele maatschappelijke vraagstukken en sociologisch-theoretische onderwerpen. Met ingang van 2016 is het tijdschrift verkrijgbaar via open access.

Het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (AST) is opgericht in 1974.[1] Vanaf dat jaar tot en met 2004 verschenen vier nummers per jaar, waaronder een reeks boekafleveringen. Met ingang van 2005 ging het tijdschrift samen met de Sociologische Gids op in Sociologie.

Het AST ontwikkelde zich tot voornaam platform voor sociologen die een brede, vergelijkend-historische benadering voorstonden. In het bijzonder lieten velen van hen zich inspireren door de figuratiesociologie van Norbert Elias. Bekende redactieleden zijn Nico Wilterdink, Bart van Heerikhuizen en Christien Brinkgreve. Andere prominente Nederlandse sociologen die regelmatig aan het blad meewerkten zijn Johan Goudsblom, Abram de Swaan, Cas Wouters en Bart Tromp. Ook buitenlandse sociologen leverden bijdragen, onder wie Immanuel Wallerstein en Randall Collins.

De Universiteitsbibliotheek van Groningen heeft in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) een aantal tijdschriften (retro) gedigitaliseerd die als de kern van de Nederlandse Sociologie beschouwd kunnen worden. Het gaat daarbij om: Sociologie (en dan met name de voorlopers SG en AST), Mens en Maatschappij, TVA, Beleid en Maatschappij. In november 2016 zijn de jaargangen 1974 - 2004 (jaargangen 1-31) van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift full text en open access beschikbaar gemaakt.[2] Jaargangen 1 (1974/75) t/m 8 (1981/82) verschenen onder de titel Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (AST), van jaargang 9 (1982/83) t/m 14 (1987/88) verscheen het tijdschrift onder de titel Sociologisch Tijdschrift (ST) en van jaargang 15 (1988/89) tot 2005 is de naam weer Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Uitgever van jrg.4 nr.2 tot en met jrg.27 nr.4 was Wolters-Noordhoff te Groningen. Vanaf jrg.28 nr.1 is de uitgever weer de Stichting Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.

Externe linkBewerken

ReferentiesBewerken