Sociale invloed

Sociale invloed is het effect dat woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen hebben op gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag.[1] Sociale invloed kan zowel bijdragen aan conformisme als aan non-conformisme.

Informationele en normatieve sociale invloedBewerken

Twee verschillende types sociale invloed zijn respectievelijk de informationele, en de normatieve sociale invloed.[1]

Informationele sociale invloed is de invloed die anderen hebben als een bron van informatie. In een onduidelijke situatie wordt deze bron mogelijk gebruikt om het eigen gedrag aan te passen. Een mogelijk voorbeeld van informationele sociale invloed is het omstandereffect, waar omstanders niet ingrijpen bij een misdaad of ongeval. Dit is mogelijk omdat zij zien dat anderen niet ingrijpen en hun eigen niet-handelen hieruit afleiden.

De normatieve sociale invloed is de drang om aardig gevonden en geaccepteerd te worden. De gevoelde groepsdwang leidt tot conformisme, bijvoorbeeld het roken van tabak om erbij te horen.

Zie ookBewerken