Sociale hogeschool

Een sociale hogeschool is in Vlaanderen de vroegere benaming van de hogeschool die opleidde tot de titel van maatschappelijk assistent. Sedert de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen in 1995 maken deze opleidingen deel uit van een groter geheel en vormen zij meestal een "sociaal departement" van een hogeschool. Enkele voorbeelden: