Slavische moslims

Slavische moslims zijn al diegenen die tot de Slavische volkeren behoren en de islam aanhangen.

Hiertoe worden onder meer gerekend:

In de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië werden Slavische moslims beschouwd Moslim van nationaliteit te zijn.