Slag bij Nashinokidaira

De Slag bij Nashinokidaira (Japans: 梨の木平の戦い, Nashinokitaira notatakai) vond plaats op 8 juli 1526 en was een van de vele slagen die uitgevochten zouden worden tussen de Takeda en Hojo tijdens de Sengoku-periode van Japan. De slag werd gewonnen door de Takeda onder Takeda Nobutora die de troepen van de Hojo onder Hojo Ujitsuna wist te verslaan.

Slag bij Nashinokidaira
Onderdeel van de Sengoku-periode
Datum 8 juli, 1526
Locatie Nashinokidaira, Japan
Resultaat Overwinning voor de Takeda
Strijdende partijen
Troepen van de Takeda Troepen van de Hojo
Leiders en commandanten
Takeda Nobutora Hojo Ujitsuna
Troepensterkte
12.000 14.000
Veldtochten van de Takeda

Nashinokidaira · Un no Kuchi · Sezawa · Uehara · Kuwabara · Fukuyo · Nagakubo · Kojinyama · Takato (1545) · Ryugasaki · Uchiyama · Odaihara · Shika · Uedahara · Shirojiritoge · Fukashi · Toishi · Katsurao · Kiso Fukushima · Kannomine · Matsuo · Kawanakajima · Musashi-Matsuyama (1563) · Kuragano · Minowa · Hachigata (1568) · Odawara (1569) · Mimasetoge · Kanbara · Hanazawa · Fukazawa · Futamata · Mikatagahara · Iwamura · Noda · Takatenjin (1574) · Yoshida · Nagashino · Omosu · Takatenjin (1581) · Temmokuzan · Takato (1582)

Veldtochten van de Hojo

Arai · Edo · Nashinokidaira · Kamakura (1526) · Ozawahara · Musashi-Matsuyama (1537) · Kawagoe (1537) · Konodai (1538) · Kawagoe (1545) · Odawara (1561) · Musashi-Matsuyama (1563) · Konodai (1564) · Hachigata (1568) · Odawara (1569) · Mimasetoge · Kanbara · Nirayama · Fukazawa · Omosu · Kanagawa · Hachigata (1590) · Odawara (1590) · Shimoda · Oshi

ReferentiesBewerken

  • Turnbull, Stephen (1998). 'The Samurai Sourcebook'. Londen: Cassell & Co.