Slag bij Haliartus

De Slag bij Haliartus vond plaats in 395 v.Chr.. Thebe versloeg Sparta, waarbij de Spartaanse aanvoerder Lysander de dood vond. De veldslag betekende het begin van de Korinthische Oorlog (395-387 v.Chr.).

Slag bij Haliartus
Onderdeel van de Korinthische Oorlog
Datum 395 v.Chr.
Locatie Haliartus, Griekenland
Resultaat Thebaanse overwinning
Strijdende partijen
Sparta Thebe
Leiders en commandanten
Lysander (?)
Troepensterkte
10.000 hoplieten 7.000 hoplieten

700 ruiters

Verliezen
4.000 gedood 900 gedood
Korinthische Oorlog

Haliartus · Nemea · Cnidus · Coronea · Lechaeum

Een Griekse hopliet

De Spartanen wilden te Haliartus twee legers samenvoegen, een onder Pausanias II en een ander onder Lysander om deze Boeotische stad aan te vallen. Pausanias werd opgehouden, en Lysander begon alleen met het beleg van Haliartus. Een Thebaans leger viel hem aan en de Spartanen werden verslagen. Lysander sneuvelde. Toen Pausanias te Haliartus aankwam, werd een bestand gesloten om de doden te begraven. Pausanias keerde terug naar Sparta. Toen hij daar aangeklaagd werd omdat hij te laat was gekomen en daarna niet had gestreden ging hij in ballingschap.