Sjoerd Leikerprijs

De Sjoerd Leikerprijs was een literaire prijs die tussen 1992 en 2004 vijf keer werd toegekend. De prijs werd in 1992 ingesteld door Kommerijn Gerittine Kooijmans (1915-2008), de weduwe van de schrijver Sjoerd Leiker. De prijs, een geldbedrag, werd eenmaal in de drie jaar uitgereikt aan auteurs van vijftig jaar of ouder; op 3 september 2004 werd de laatste prijs uitgereikt en hief de stichting die de prijs toekende zich op bij gebrek aan belangstelling vanuit de literaire wereld.[1]

GelauwerdenBewerken

Voetnoot