{{{1}}}

Sjabloondocumentatie​

Doel

Door middel van dit sjabloon kunnen toetsen afgebeeld worden.

Gebruik

Vul op de puntjes de betreffende toets in:

{{toets|...}}

Voorbeeld

{{toets|A}} geeft A

Als de betreffende toets een artikel heeft is het mogelijk om naar dit artikel te linken. Dit werkt als volgt:

{{toets|[[Alt (toets)|Alt]]}} geeft Alt

Toetsen met symbool

Sommige toetsen hebben een standaardafbeelding op het toetsenbord. Dit sjabloon laat deze symbolen automatisch zien voor de volgende toetsen:

{{toets|Shift}} geeft ⇧ Shift
{{toets|Enter}} geeft ↵ Enter
{{toets|Cmd}} geeft ⌘ Cmd
{{toets|Opt}} geeft ⌥ Opt
{{toets|Tab}} geeft Tab ⇆
{{toets|Backspace}} geeft ← Backspace
{{toets|Eject}} geeft Eject
{{toets|Page Up}} geeft ⇞ PgUp
{{toets|Page Down}} geeft ⇟ PgDn
{{toets|Up}} geeft
{{toets|Down}} geeft
{{toets|Left}} geeft
{{toets|Right}} geeft
Windows-toets
menutoets

Wikipedia heeft geen afbeeldingen van de Windows-toets en de menutoets. Deze afbeeldingen kunnen vanwege auteursrechten niet op Wikipedia geplaatst worden.

{{toets|Win}} of {{toets|Windows-toets}} geeft ⊞ Win of Windows-toets
{{toets|Menu}} geeft Menu

Voor het gelijkteken (=) is een aparte syntaxis nodig:

{{toets|1==}} geeft =
{{toets|+|2==}} geeft +=

Het werkt ook met toetsen waarop twee teksten staan, met of zonder streep ertussen (in dat geval krijg je (voorlopig) niet de bovenstaande standaardafbeeldingen)

{{toets|Pause|Break|lijn=ja}} geeft PauseBreak
{{toets|Print screen|Sysreq}} geeft Print screenSysreq

Andere kleuren:

{{toets|A|kleur=yellow}} geeft A
{{toets|B|rand=red}} geeft B