Significante golfhoogte

gofhoogte gebaseerd op het gemiddelde van het hoogste derde deel van de golven in golfveld

De significante golfhoogte is de gemiddelde hoogte van de hoogste een derde deel van de gemeten golven. Deze hoogte wordt aangeduid met het symbool H1/3 of Hs. De significante golfhoogte is niet een eenduidig begrip, aangezien de significante golfhoogte aan kansrekening is onderworpen. In de fysische oceanografie, maritieme techniek en waterbouwkunde worden er drie verschillende soorten significante golfhoogten onderscheiden, te weten:

  • visueel bepaalde significante golfhoogte
  • uit metingen bepaalde significante golfhoogte
  • uit golfspectrum bepaalde significante golfhoogte
Aanduiding verschillende 'golfhoogtes'

Deze drie verschillende waarden liggen allemaal dicht bij elkaar, maar zijn niet precies gelijk. Daarom is het belangrijk om omzichtig met deze gegevens om te springen.

Visuele bepalingBewerken

Significante golfhoogte bepaald uit visuelebepaling, Hs. Deze golfhoogte wordt bepaald door getrainde mensen die elke dag verslag uitbrengen van de geobserveerde significante golfhoogte. Deze mensen bevinden zich aan boord van schepen, en deze observaties zijn in vele gevallen de enige gegevens die voorhanden zijn voor een bepaald gebied. De gegevens zijn niet geheel objectief aangezien de hoge golven niet vaak geobserveerd worden, omdat schepen vaak stormen omzeilen.

MetingBewerken

Significante golfhoogte bepaald uit metingen, H1/3. Deze metingen kunnen gedaan worden door boeien, bij booreilanden, met stereografie of door satellieten. Uit een bepaalde meetreeks/periode, meestal gedurende 15 minuten, worden de gemeten amplitudes van golven geordend van hoog naar laag. Uit het hoogste een derde deel van deze amplitudes wordt het gemiddelde bepaald; het dubbele hiervan geeft dan H1/3.

GolfspectrumBewerken

Significante golfhoogte bepaald uit een golfspectrum, Hm0. Deze significante golfhoogte wordt bepaald uit een golfspectrum wat geldig is voor een bepaald gebied. Deze waarde wordt bepaald met behulp van het eerste orde moment van het spectrum.

KansverdelingBewerken

Zoals in de grafiek is aangeven hebben individuele golven een kansverdeling. Uit deze verdeling kan de gemiddelde golfhoogte bepaald worden, dit is een waarde die nooit gebruikt wordt, maar ook bijvoorbeeld de golf die met een kans van 13% wordt overschreden. Bij de verdeling die golven meestal hebben, een Rayleighverdeling, is de H13% identiek aan de H1/3.

Zie ookBewerken

  • Monstergolf: een golf die meer dan twee keer zo hoog is als de significante golfhoogte