Siep Stuurman

Nederlands hoogleraar

Sijbrand (Siep) Stuurman (Hengelo, 8 september 1946) is een Nederlands politicoloog en historicus, hij is hoogleraar Ideeëngeschiedenis aan het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht.

Stuurman studeerde politicologie en moderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 1983 promoveerde hij in Groningen op een proefschrift over verzuiling en politieke partijvorming in de late negentiende eeuw.

Tussen 1985 en 1994 was hij hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Tot 1 september 2010 bekleedde hij als hoogleraar de Jean Monnet leerstoel voor Europese Geschiedenis aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.[1]

Hij publiceerde onder andere over politieke geschiedenis, de geschiedenis van ideeën en het liberalisme. Zijn meest recente werk is een wereldgeschiedenis van het gelijkheidsdenken over cultuurgrenzen heen.

Voor zijn boek François Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality (Harvard, 2004) ontving Stuurman de George Mosse-prijs van de American Historical Association.[2]

Stuurmans partner Selma Leydesdorff is hoogleraar emeritus aan de Universiteit van Amsterdam.

Bibliografie bewerken

  • Kapitalisme en burgerlijke staat: een inleiding in de marxistische politieke theorie (Amsterdam: SUA, 1978).
  • Het reëel bestaande en noodzakelijke socialisme (Amsterdam: Van Gennep, 1979). ISBN 9060124278
  • (red.) Niet bij puinruimen alleen. Economische crisis en socialistische politiek in Nederland (Amsterdam: Van Gennep, 1980).
  • Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat: aspecten van de ontwikkeling van de moderne staat in Nederland (SUN, Nijmegen, tevens proefschrift Rijksuniversiteit te Groningen, 1983).
  • De labyrintische staat. Over politiek, ideologie en moderniteit (Amsterdam: SUA, 1985).
  • Wacht op onze daden: het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat, 1992
  • Staatsvorming en Politieke Theorie: Drie Essays over Europa (Amsterdam: Bert Bakker, 1995).
  • Het Tragische Lot van de Gravin van Isenburg (Amsterdam: Bert Bakker, 1999).
  • François Poulain de la Barre and the Invention of Modern Equality (Harvard University Press, 2004).
  • De uitvinding van de mensheid: korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en cultuurverschil, 2009