Hoofdmenu openen

Met de term Shasu werd in geschriften van het Oude Egypte een rondtrekkend nomadenvolk aangeduid. Volgens sommige onderzoekers (Donald B. Redford) zou het om stammen van de Bijbelse Israëlieten zijn gegaan.[1] Een andere mogelijkheid is dat het de in de Bijbel genoemde Midjanieten betreft. Bij zowel de Shasu als de Midjanieten komt de naam van de God Jah/Jahu (Yah/Yahu) voor (Mozes, Ebla).

De oudst bekende melding van Shasu staat in Egyptische teksten van farao Amenhotep III (vanaf het Nieuwe Rijk) rond 1400 v.Chr.. Met deze Egyptische aanduiding werd het nomadenvolk bedoeld dat in de Levant in het zuiden aan de Dode Zee opdaagde en daar nog bleef rondtrekken tot in de tijd van het Derde Tussenrijk.

Shasu-spionnen door Egyptenaren afgeranseld (wandgravure van de Slag bij Kadesh).

NaamherkomstBewerken

De naam is afgeleid van het Oud-Egyptisch š3sw: dat te voet voortbewegen of schuifelen betekent. Hij dook voor het eerst op in een volkerenlijst die gedateerd wordt op 1380 v.Chr. De volken werden toen vaak geïdentificeerd aan de hand van de godheid die zij aanhingen. In dit geval gaat het om een stam in Trans-Jordanië die op de lijst wordt aangeduid als: "Yhw in het gebied van de Shasu".[2] In deze aanduiding zou Yhw overeenkomen met Yaw of Yahu, de naam waarvoor de vroegere El van de Hebreeën werd ingeruild.
In de aanroeping Hallelu-Yah weerklinkt nog de kreet Ere zij Yah.[3] Veel persoonsnamen van leden uit deze stam die eerder el bevatten (zoals Elia, Natanaël), kregen vanaf dan ya als suffix.

Zie ookBewerken

NotenBewerken

  1. Shaw, I., art. Israel, Israelites, in Shaw, Ian - Jameson, Robert (edd.), Dictionary of Archaeology, John Wiley & Sons, 2008, p. 313.
  2. Redford (2003): pp. 91-92.
  3. Kramer, S. e.a., (1974): p. 85.

LiteratuurBewerken

  • Donner, Herbert (2001): Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen (Grundrisse zum Alten Testament, Band 4/1, 4/2), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
  • Görg, Manfred (2001): art. Schasu, in M. Görg, B. Lang (edd.), Neues Bibel-Lexikon, deel III, Beniger, Zürich, kol. 464.
  • Hoffmeier, James K. (2005): Ancient Israel in Sinai. The Evidence for the Autenticity of the Wilderness Tradition. Oxford University Press, New York.
  • Kramer, prof. Samuel Noah, Wilson prof. J.A., Wright, dr. G. Ernest, en Saggs H.W.F., (1974): Dagelijks leven in de Bijbeltijd, National Geographic Society, De Haan, ISBN 90-228-31310
  • Koehler, L. Baumgartner, W. HAL: (2004): Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 3e editie (1967–1995), Brill, Leiden.
  • Redford, Donald B., (2003): The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III, Koninklijke Brill NV, Leiden. ISBN 9004129898