Sharestan

Iraanse staatkundige indeling, district

Een sharestan (Perzisch: شهرستان schahrestān, meervoud: schahrestānhā, vertaald als subprovincie of préfecture) is een Iraanse staatkundige indeling. De 31 provincies of ostāns van Iran zijn elk ingedeeld in districten of shahrestān (شهرستان). Deze zijn op hun beurt ingedeeld in subdistricten of bakschs waarbinnen de steden en dorpen gelegen zijn.

De sharestans of shahrestāns van Iran (2006)

Fārs is de ostān met de meeste sharestans, met name 29, Alborz telt maar vijf sharestans. De ostān Qom valt samen met de gelijknamige en enige sharestan.

In 2006 telde Iran 30 ostāns, 336 schahrestāns, 889 bakschs, 1016 steden en 2400 dorpen. Op 23 juni 2010 werd de ostān Alborz gevormd door afsplitsing van de ostān-e Tehrān.

Hierna volgt een lijst van de 422[1] sharestans bij het einde van het Iraanse jaar 1391 (20/03/2013). De benamingen van de sharestans[2] zijn in het Engels, die van de provincies in geromaniseerd Perzisch.

Eshtehard • Karaj • Nazarabad • Savojbalagh • Taleghan.

Ardebil • Bilehsavar • Garmi • Khalkhal • Kowsar • Meshkinshahr • Namin • Nayer • Parsabad • Sareyn.

Bukan • Chaldoran • Chaypareh Eh • Khoy • Mahabad • Maku • Miandoab • Naqadeh • Orumiyeh • Oshnaviyeh • Piranshahr • Poldasht • Salmas • Sardasht • Shahindezh • Shout • Takab.

Ahar • Ajabshir • Azarshahr • Bonab • Bostanabad • Charoimaq • Haris • Hashtrud • Jolfa • Kaleibar • Khoda Afarien • Malekan • Maragheh • Marand • Miyaneh • Osku • Sarab • Shabestar • Tabriz • Varzaqan.

Asalouye • Bushehr • Dashtestan • Dashti • Dayyer • Deylam • Genaveh • Jam • Kangan • Tangestan.

Ardal • Bon • Borujen • Farsan • Keyar • Kuhrang • Lordegan • Saman • Shahr-e-Kord.

Aran & Bidgol • Ardestan • Borkhar • Chadegan • Dehaghan • Esfahan • Falavarjan • Faridan • Fereydunshahr • Golpayegan • Kashan • Khansar • Khomeinishahr • Khour & Biyabanak • Lenjan • Mobarakeh • Naeen • Najafabad • Natanz • Semirom • Shahin Shahr & Meymeh • Shahreza • Tiran & Karvan.

Abadeh • Arsanjan • Bavanat • Darab • Eqlid • Estahban • Farashband • Fasa • Firuzabad • Gerash • Jahrom • Kavar • Kazerun • Kharameh • Khonj • Khorrambid • Lamerd • Larestan • Mamasani • Marvdasht • Mohr • Neyriz • Pasargad • Qirokarzin • Rostam • Sarvestan • Sepidan • Shiraz • Zarrindasht.

Amlash • Astane-ye-Ashrafiyeh • Astara • Bandar Anzali • Fuman • Lahijan • Langrud • Masal • Rasht • Rezvanshahr • Rudbar • Rudsar • Shaft • Siahkal • Sumaehsara • Tavalesh.

Aliabad • Aq Qala • Azadshahr • Bandar Gaz • Galikesh • Gomishan • Gonbad-e-Kavus • Gorgan • Kalaleh • Kordkuy • Marave-Tapeh • Minudasht • Ramyan • Torkaman.

Asadabad • Bahar • Famenin • Hamedan • Kabudarahang • Malayer • Nahavand • Razan • Tuyserkan.

Abumusa • Bandar Abbas • Bandar Lengeh • Bashagerd • Bastak • Hajiabad • Jask • Khamir • Minab • Parsiyan • Qeshm • Rudan • Sireek.

Abdanan • Darrehshahr • Dehloran • Ilam • Ivan • Malekshahi • Mehran • Shirvan & Chardavel • Sirvan.

Anar • Anbarabad • Arzooeyeh • Baft • Bam • Bardsir • Fahraj • Faryab • Ghaleh-Ganj • Jiroft • Kahnuj • Kerman • Kohbonan • Manujan • Narmashir • Rabar • Rafsanjan • Ravar • Reegan • Rudbar-e-Jonub • Shahr-e-Babak • Sirjan • Zarand.

Dalahu • Eslamabad-e-Gharb • Gilan-e-Gharb • Harsin • Javanrud • Kangavar • Kermanshah • Paveh • Qasr-e-Shirin • Ravansar • Sahneh • Salas-e-Babajani • Sar-e-Pol-e-Zahab • Sonqor.

Birjand • Boshroye • Darmiyan • Ferdows • Khosaf • Nahbandan • Qayenat • Sarayan • Sarbisheh • Tabas • Zeerkooh.

Bajestan • Bakharz • Bardeskan • Binalood • Chenaran • Dargaz • Davarzan • Fariman • Firooze • Gonabad • Joghatay • Jovin • Kalat • Kashmar • Khaf • Khalil Abad • Khooshab • Mah-Velat • Mashhad • Neyshabur • Quchan • Rashtkhar • Sabzevar • Serakhs • Taybad • Torbat-e-Heydariyeh • Torbat-e-Jam • Zaveh.

Bojnurd • Esfarayen • Faruj • Garmeh • Jajarm • Maneh and Samalqan • Raz & Jargalan • Shirvan.

Abadan • Aghajaree • Ahvaz • Andimeshk • Baghmalek • Bandar-e-Mahshahr • Bavi • Behbahan • Dasht-e-Azadegan • Dezful • Endika • Gotvand • Haftgol • Hamidiyeh • Hendijan • Hovayzeh • Izeh • Karoun • Khorramshahr • Lali • Masjed Soleyman • Omidiyeh • Ramhormoz • Ramshir • Shadegan • Shush • Shushtar.

Bahmaee • Basht • Boyerahmad • Cheram • Dena • Gachsaran • Kohgiluyeh • Lande.

Baneh • Bijar • Dehgalan • Divandarreh • Kamyaran • Marivan • Qorveh • Sanandaj • Saqqez • Sarvabad.

Aligudarz • Azna • Borujerd • Delfan • Doreh • Dorud • Khorramabad • Kuhdasht • Poldokhtar • Selseleh.

Arak • Ashtian • Delijan • Farahan • Khomein • Khondab • Komeijan • Mahallat • Saveh • Shazand • Tafresh • Zarandiyeh.

Abbasabad • Amol • Babol • Babolsar • Behshahr • Chalus • Ferydonkenar • Galugah • Juybar • Mahmoudabad • Miandorood • Neka • Noshahr • Nur • Qaemshahr • Ramsar • Sari • Savadkuh • Savadkuh-e-Shomali • Seemorgh • Tonkabon.

Abyek • Alborz • Avaj • Boyinzahra • Qazvin • Takestan.

Qom.

Aradan • Damghan • Garmsar • Mayamee • Mehdishahr • Semnan • Shahrud • Sorkhe.

Chabahar • Delgan • Ghaser-e-Ghand • Hamoon • Hirmand • Iranshahr • Khash • Konarak • Mehrestan • Mirjave • Neekshahr • Neemrooz • Saravan • Sarbaz • Sibsavaran • Zabol • Zahak • Zahedan.

Baharestan • Damavand • Eslamshahr • Firuzkuh • Malard • Pakdasht • Pardis • Pishva • Qarchak • Qods • Rey • Robatkarim • Shahriar • Shemiranat • Tehran • Varamin.

Abarkuh • Ardakan • Bafgh • Behabad • Khatam • Mehriz • Meybod • Sadugh • Taft • Yazd.

Abhar • Ijerud • Khodabandeh • Khorramdarreh • Mahneshan • Tarom • Zanjan.