Shar-Kali-Sharri

Shar-Kali-Sharri (de naam betekent 'koning der koningen') was een koning van het Akkadische rijk. Hij was de zoon van Naram-Sin. Hij regeerde gedurende 25 jaar (rond 2200 v.Chr.). Interne strubbelingen en invallen door barbaren van buiten zijn rijk leidden tot grote territoriale verliezen. Op zijn dood volgde een periode van chaos. De lijst van koningen toont vier koningen die regeerden tijdens de volgende drie jaar: Igigi, Imi, Nanum, Ilulu. Na deze periode van chaos besteeg koning Dudu de troon. Hij regeerde gedurende 21 jaar.

Shar-Kali-Sharri
Shar-Kali-Sharri
Koning van Akkad
Periode 2219-2194 v.Chr.
Voorganger Naram-Sin
Opvolger Igigi, Imi, Nanum, Ilulu
"Sharkalisharri, koning van Akkad."