Sextus Julius Africanus

schrijver uit Oude Rome (160-240)

Sextus Julius Africanus (ca. 160 – ca. 240) was een christelijke reiziger en historicus die leefde aan het einde van de tweede en begin van de derde eeuw.

Julius Africanus is belangrijk door zijn invloed op Eusebius en op alle latere kerkhistorici. Hij is bekend vanwege zijn geschiedenis van de wereld, de chronografiai. Deze situeert de schepping in het jaar 5500 v.Chr., en dateert de geboorte van Jezus 5501 jaar na de schepping. Het werk had een apologetisch doel. Het oorspronkelijke werk is verloren gegaan, maar sommige delen zijn te vinden in de chronicon van Eusebius.