Sextus was een geliefd praenomen bij de Romeinen. Als afkorting van de naam werd Sex. gebruikt. Er bestond ook een vrouwelijke vorm van de naam: Sexta. Net als de namen Quintus (vijfde) en Decimus (tiende), was ook Sextus afgeleid van een cijfer (zesde). Waarschijnlijk werd deze naam gebruikt voor het zesde kind in een gezin, waarna de naam werd overgeërfd naar volgende generaties. Het is ook mogelijk dat de naam verwees naar de (zesde) geboortemaand. Dergelijke namen waren ook bij andere Italische volkeren gebruikelijk, zoals de Sabellijnen.

De familienaam Sextius is een verwante vorm van het praenomen Sextus.

Bekende dragers zijn: