Hoofdmenu openen

Een Sevesobedrijf is in België een bedrijf dat activiteiten ontplooit op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn olieraffinaderijen of -depots, chemische of petrochemische fabrieken en opslagplaatsen voor explosieve stoffen.[1][2]

De naam van dit soort bedrijven is het gevolg van de chemische ramp die in 1976 plaatsvond in het Noord-Italiaanse stadje Seveso. Deze ramp gaf aanleiding tot het uitwerken van een Europese richtlijn die als de Seveso-richtlijn bekendstaat.[3][4][5]

Externe linksBewerken

  • Seveso: website van de Belgische overheid met informatie in vier talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels).
  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Belgische Seveso-bedrijven: lijst van bedrijven die onderworpen zijn aan de "Seveso II"-richtlijn.