Seriesluiting

Seriesluiting is een constructie waarbij verschillende sleutels op eenzelfde slot passen.

Bij cilindersloten is het mogelijk een pinnetje op meer dan een plaats te onderbreken. Er is dan tussen stuurpin en sleutelpin nog een extra stuurpin. Het slot kan daardoor met meer dan een sleutel geopend worden.

Bij klaviersloten komt men seriesluiting soms ook tegen. Er zijn dan twee sleutelgaten - voor elke sleutel een. Het spreekt vanzelf dat dit systeem duurder is en slechts beperkte mogelijkheden biedt.

ToepassingenBewerken

Er zijn in principe twee toepassingen van seriesluiting:

LoperBewerken

Iedere bewoner heeft een sleutel ('monosleutel') van zijn eigen appartement, de huismeester heeft een 'hoofdsleutel' of 'loper', die op alle deuren past. Bij cilindersloten is het gebruikelijk dat de hoofdsleutel het hoogst is, zodat een monosleutel niet tot hoofdsleutel kan worden afgevijld, bijvoorbeeld door iemand die de hoofdsleutel geleend heeft.

Gemeenschappelijke deurBewerken

Iedere bewoner heeft een sleutel van zijn eigen appartement die ook op de gemeenschappelijke buitendeur past. Dit wordt (bij cilindersloten) vaak opgelost door in het slot van de buitendeur de meeste pinnen helemaal weg te laten, waardoor dit slot door onbevoegden vrij gemakkelijk te openen is.

Gecompliceerde toepassingenBewerken

Dit systeem kan naar willekeur worden uitgebreid. De kok heeft bijvoorbeeld een sleutel die past op zijn eigen appartement, op de buitendeur en op de keuken. Of het kamermeisje heeft een sleutel ('subhoofdsleutel') die past op de appartementen van een enkele afdeling, van haar eigen appartement en van de opslagruimte.

MisbruikBewerken

Hoewel het systeem goed doordacht lijkt te zijn, is fraude mogelijk. Op studentenflats hebben de bewoners een sleutel van de eigen kamer. Die sleutel past ook op de gemeenschappelijke keuken. De keuken gaat echter in de praktijk nooit op slot. Komt nu een kamer leeg te staan, dan verwisselen de bewoners de cilinder van die kamer met de cilinder van de keukendeur. De verhuurder merkt dat niet - zijn loper doet het nog steeds. Maar de bewoners houden toegang tot de leegstaande kamer.