Septum (laboratorium)

laboratorium

Een septum is een rubberen plaatje dat twee ruimtes onderverdeelt, maar waar met een naald doorheen kan worden geprikt. Na het terugtrekken van de naald sluit het septum het gaatje weer hermetisch af. Een septum wordt hoofdzakelijk gebruikt als aansluiting op een laboratoriumopstelling die onder inert gas werkt. Via het septum kunnen reagentia of oplosmiddelen worden toegevoegd, zonder dat de inerte gas-toestand wordt verbroken. Septa worden vooral in de organische synthese gebruikt.

Een rubberen septum