Seizoenarbeider

Een seizoenarbeider is iemand die werk doet dat maar in een seizoen voorhanden is. Voorbeelden hiervan zijn sommige werkzaamheden in de landbouw, vuurwerkverkoop en sommige werkzaamheden in de horeca (bijvoorbeeld ijsverkoop of strandtenten in de zomer).

In België worden in de fruitpluk veel seizoenarbeiders tewerkgesteld, waarvan de helft uit Oost-Europa komt. In Nederland is bijvoorbeeld het steken van asperges een beroep dat vaak door seizoenarbeiders wordt uitgeoefend. Daarvoor worden ook mensen ingeschakeld uit het buitenland die dan een korte tijd in Nederland komen werken.

Van de tweede helft van de 19e eeuw tot in de tweede helft van de 20e eeuw trokken duizenden mensen van het Vlaamse platteland jaarlijks naar Wallonië en Frankrijk voor seizoenswerk, de zogenaamde Walenmannen en Fransmans.[1]