De Sector Economie of ook wel Sector Handel en Toerisme genoemd, is een van de vier sectoren binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).

Vakkenpakket

bewerken

Leerlingen van de meer praktisch georiënteerde leerwegen vmbo-b, vmbo-k en vmbo-g die de sector Economie kiezen zijn verplicht het vak economie te kiezen. Vervolgens moet men dan nog een keuze maken tussen de vakken: wiskunde, Frans, Duits (Europees Nederland) of Spaans (Caribisch Nederland). Leerlingen van de theoretische leerweg vmbo-t dienen naast de net genoemde vakken ook nog een keuze te maken uit biologie, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, maatschappijleer 2, geschiedenis, aardrijkskunde, Frans, Duits, Spaans of een kunstvak. In Caribisch Nederland kan ook nog worden gekozen voor Papiaments. In Europees Nederland kan ook nog worden gekozen voor Turks, Arabisch of Friese taal en cultuur.