Sectie (biologie)

taxonomische rang

Een sectie, Latijn: sectio, is een rang lager dan ondergeslacht, subgenus, of een taxon in die rang. De naam van een sectie bestaat uit twee delen: de geslachtsnaam of genusnaam en de reeksaanduiding met daartussen de verbindingsterm sectio of de afkorting sect., bijvoorbeeld:

Paraserianthes sect. Falcataria