Schoot (zeilen)

zeilen

Schoot is een term uit de zeilvaart. Schoot is op de langsgetuigde schepen de naam voor de lijn waarmee de stand van een zeil ten opzichte van de boot geregeld kan worden.

Door de schoot te vieren kan het zeil verder uitstaan, door de schoot in te halen staat het zeil meer in de lengterichting van de boot. De schoot is aan de ene kant bevestigd in de schoothoek aan het zeil of aan de giek. Aan de andere kant is de schoot bevestigd aan een punt op het schip (of wordt in de hand gehouden bij kleine bootjes).

Bij grotere zeilschepen zal de schoot van een groter zeil veelal over meerdere blokken lopen, om de kracht die er op staat hanteerbaar te houden. Een andere mogelijkheid om dit te regelen is door gebruik te maken van een lier voor het onder binnenhalen van de schoot. Het uiteinde van een schoot kan in de hand gehouden worden of kan vastgezet worden in een schootklem.

Ieder zeil heeft zijn eigen schoot:

Op een dwarsgetuigd schip bedient de schoot de onderste hoek van het zeil (rechtstreeks naar het dek of via de onderliggende ra). De stand van een ra wordt geregeld door brassen aan de beide einden. De schoten (en andere lijnen) worden dan vaak op een nagelbank vastgezet.