Satisfactie

verdrag waarin positie van katholieken en protestanten is vastgelegd

Satisfactie was een verdrag waarin de positie van katholieken en protestanten werd vastgelegd.

In de Pacificatie van Gent (1576) werd afgesproken dat Willem van Oranje zijn positie mocht versterken in de Hollandse steden, mits hij een Satisfactie met hen had gesloten.[1] In Amsterdam werd uiteindelijk op 8 februari 1578 het Verdrag van Satisfactie tussen Amsterdam en de Staten van Holland gesloten.[2]